Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI MUU AIEMPI OSAAMINEN

Jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjunktiivista preesens), osata kertoa tulevaisuudesta, kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun, hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto sekä osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia.

Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.
Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.
Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä opiskelua 39 t.
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 75 %

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.
Arvosana: hyväksytty/hylätty.

Lähiopetusta 36 tuntia ja verkko-opiskelua 6 tuntia.

Opetus:10.1.-4.4.2019 torstaisin klo 17.00-19.00 ja 11.4.2019 klo 17.00-18.30. Ei opetusta 21.2.2019.

Tentti: 15.4.2019 klo 17-19. Uusintatentit toukokuussa 2019.

Suoritustavat: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, loppukoe, läsnäolo-velvoite 75 %

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.