Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintomaksu ja perumisehdot oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Ilmoittautuminen oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjunktiivista preesens), osata kertoa tulevaisuudesta, kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun, hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto sekä osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia.

Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.
Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.
Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä opiskelua 39 t.
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 75 %

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.
Arvosana: hyväksytty/hylätty.

Suoritustavat: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, loppukoe, läsnäolo-velvoite 75 %

Opintojen aika, paikka ja ilmoittautuminen