Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Students of all faculties, students in the flexible study rights scheme (JOO).

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssi 1.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kurssin suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä
  • osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti
  • on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön
  • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: vapaa-aika, sää, toiveiden ja mielipiteiden ilmaisu,
elinympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa käynti.

Tärkeimmät rakenteet:
• verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti, futuuri
• adverbiaali- ja objektipronominit
• partitiivinen artikkeli
• kysymyslauseet

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä kotitehtäviä ja kirjoitelmia, työskentelyä verkossa

Opintojakson voi suorittaa kurssilla, joka sisältää lähiopetusta 42 t ja itsenäistä työskentelyä 38 t.

Kirjaversio:

Hirschprung, Nathalie & Tricot, Tony : Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (jälkipuoli)

Mater & Mathieu-Benoit : Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoreportaaseja; harjoituskirjaan kuuluu CD.

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: kertaavia pikkukokeita tai loppukoe opetusryhmästä riippuen, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn (75 %) ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

42t + 38t itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvollisuus 75 %.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

The course is preceded by French for beginners 1