Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa:

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lähtötaso CEFR A2.

Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai esim. vastaavat lukion saksan kurssit.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.
Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää selkeää arkkipuhetta ja helpohkojen tekstien, esim. ilmoitusten ja lyhyiden uutisten keskeisen sisällön
  • pystyy tuottamaan yhtenäistä tekstiä ja osaa puhua tutuista arkielämän aiheista
  • osaa ilmaista mielipiteensä omaa elinpiiriään lähellä olevista aiheista
  • osaa pitää yllä yksinkertaista keskustelua käyttäen fraaseja ja rutiini-ilmauksia
  • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä.

Aihepiirejä ovat esim. arkipäivän tilanteet, Berliini, matkustaminen, luonto, monikulttuurisuus, hyvinvointi, tulevaisuuden näkymät sekä saksankielisten maiden tuntemus.
Kieliopista käsitellään mm. refleksiiviverbit, zu-partikkelin käyttö, sivulauseet, imperatiivi, genetiivi, futuurin aikamuoto sekä prepositioiden käytön kertaus.
Kurssilla harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita pienryhmissä ja pareittain.
Kuuntelu-, lukemis-, rakenne- ja kirjoitusharjoituksia.

Kontaktiopetusta 50 t ja itsenäistä työskentelyä 58 t. Läsnäolovelvoite: 75 %

Hallo! 2 (Finnlectura), kpl 8-12 sekä opettajan materiaalit

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, opettajalle palautetut kirjoitustehtävät. Koepäivät ilmoitetaan kurssilla. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista suorituksista, esim. kirjoitelmista ja kokeista.

Tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitoksen sivuilla.