Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää selkeän puheen ja myös pidempien tekstien, esim. artikkelien ja työpaikkailmoitusten keskeisen sisällön
  • osaa keskustella kursseilla käsitellyistä aiheista ja kirjoittaa lyhyitä aihepiireihin liittyviä tekstejä
  • tulee toimeen saksan kielellä arkisissa kielenkäyttötilanteissa
  • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä

Lisätään saksankielisten maiden tuntemusta. Aihepiirejä ovat esim. työelämä, vapaa-aika, ympäristö ja tunnetut saksalaiset henkilöt.

Kieliopista käsitellään mm. adjektiivin taivutus, imperfekti, konditionaali ja rektioverbejä.

Kurssilla harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita pienryhmissä ja pareittain. Runsaasti suullista harjoittelua.

Kontaktiopetusta 40 t ja itsenäistä työskentelyä 38 t.

Läsnäolovelvoite 75 %.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista tai suullisista suorituksista.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.