Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää selkeän puheen ja myös pidempien tekstien, esim. artikkelien ja työpaikkailmoitusten keskeisen sisällön
  • osaa keskustella kursseilla käsitellyistä aiheista ja kirjoittaa lyhyitä aihepiireihin liittyviä tekstejä
  • tulee toimeen saksan kielellä arkisissa kielenkäyttötilanteissa
  • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä

Lisätään saksankielisten maiden tuntemusta. Aihepiirejä ovat esim. työelämä, vapaa-aika, ympäristö ja tunnetut saksalaiset henkilöt.

Kieliopista käsitellään mm. adjektiivin taivutus, imperfekti, konditionaali ja rektioverbejä.

Kurssilla harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita pienryhmissä ja pareittain. Runsaasti suullista harjoittelua.

Kontaktiopetusta 40 t ja itsenäistä työskentelyä 38 t.

Läsnäolovelvoite 75 %.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista tai suullisista suorituksista.

Oppitunteja, itsenäistä työskentelyä ja koe. Läsnäolovelvoite 75 %.

Tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitoksen sivuilla.