Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Kuvaus

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 8 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kertoa yksityiskohtia arjestaan
• pystyy toimimaan erilaisissa käytännön tilanteissa
• osaa vertailla eri asioita, kertoa mieltymyksistään, ilmaista toiveitaan.

• opiskelu yliopistossa
• asuminen
• vointi, sairastuminen
• ulkonäkö, pukeutuminen, luonteenpiirteet
• kulttuuriharrastukset
• puhelimessa
• laajahkon viestin kirjoittaminen

52 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 %:n läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Alestalo, M. Kafe Piter 2, kpl 1-8.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

Kurssi järjestetään etäopetuksena verkossa.

Oppitunteja, itsenäistä työskentelyä ja koe.

Tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitoksen sivuilla.