Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltävää viron osaamista ei tarvita.

Kurssin tavoitteena on:

  • oppia ymmärtämään ja käyttämään suullista kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
  • oppia peruskielioppia
  • tutustua Viroon ja virolaiseen kulttuuriin.
  • Arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita, esim. itsestä kertominen,tien kysyminen ja kahvilassa asioiminen.
  • Peruskielioppia ja -sanastoa: yksikön taivutus, verbien aikamuodot, konditionaali ja imperatiivi, kysymyssanat.
  • Video-ohjelmia, tutustumista Viroon ja virolaisiin tapoihin sekä kulttuuriin.

Sander, Klarika: Kohtume Eestis! 2018. Finn Lectura. ISBN 9789517921558. Kpl 1-8.

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta kurssilla tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi järjestetään etäopetuksena verkossa.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.

Kurssi kattaa noin puolet (alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99236 Viron alkeiskurssi (4 op) oppiaineksesta.