Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992361 Viron alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op, tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on oppia puhumaan erilaisista ajankohtaisista aiheista, laajentaa sanavarastoa ja syventää kieliopin tuntemusta.

Erilaiset ajankohtaiset aiheet, esim. matkustaminen, asuminen, luonto ja ympäristö, media. Kieliopillisten rakenteiden syventäminen.

Sander, Klarika: Jälle Eestis! Eesti keele õpik edasijõudnutele. 2011. Finn Lectura. ISBN 9789517921046. Kpl 1-4.

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta oppimisen tueksi tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä. Video-ohjelmia hyödynnetään mm. tutustuttaessa tapakulttuuriin ja maantuntemukseen.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppitunteja, itsenäistä työskentelyä ja koe.

Läsnäolovelvoite 75 %.

Tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitoksen sivuilla.

Kurssi kattaa noin puolet (alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99237 Viron jatkokurssi (CEFR A1) (4 op) oppiaineksesta.