Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

993393 Korean alkeiskurssi 1 (3 op) tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kysyä ja neuvoa tietä, kertoa sijainneista
  • tilata ruokaa ravintolassa
  • kertoa, mistä pitää tai ei pidä
  • sopia tapaamisia, sanoa viikonpäivät ja päivämäärät
  • kuvailla säätä

Kurssin aiheita ovat mm. tien neuvominen ja kysyminen, sijainnin kuvailu, ruoka ja ravintolassa tilaaminen sekä tapaamisten sopiminen. Kurssilla opitaan n. 150 uutta sanaa (edeltävän kurssin n.150 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista.

  1. Fun! Fun! Korean 1, Student book. Korean Language & Culture Center, Institute of Foreign Language Studies, Korea University. KYOBO Book Centre. ISBN: 978-89-7085-863-0. Kpl 5–7.
  2. Opettajan antamat lisämonisteet.

Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunneilla keskitytään etenkin puheharjoituksiin. Lisäksi tehdään kuunteluita ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla pidetään sanakokeita sanaston opettelun tueksi.

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 24 tuntia lähiopetusta ja vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Kurssilla on kirjallinen loppukoe. Lisäksi kurssiin kuuluu kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.