Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:
• Avoimen yliopiston osuus
• Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

994061 Japanin jatkokurssi 1 (4 op) ja 992995 Kanji-merkit 1(1 op) sekä 992996 Kanji-merkit 2 (1 op) ja 992997 Kanji-merkit 3 (1 op) tai vastaavat tiedot. Kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä tulee hallita tähän mennessä n. 180 kappaletta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vertailla erilaisia asioita ja ymmärtää asuntoilmoituksia, kertoa fyysisestä tilastaan ja toimia lääkärillä, ymmärtää työpaikkailmoituksia ja kertoa haastattelussa kyvyistään ja kokemuksestaan, esittää ehdotuksia ja kutsuja sekä ymmärtää säätiedotuksia ja välittää kuultua informaatiota sekä esittää olettamuksia/arvauksia.

Kurssiin kuuluu lisäksi japanin kielitietoutta käsittelevää kirjallisuutta (artikkeleita ym.).

Kurssi toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen erilaisen oheislukemiston avulla.

Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 800 sanan lisäksi)

 • komparatiivi- ja superlatiivirakenteet
 • sairauksien ja oireiden sanastoa, lääkärillä käynnin rakenteet (mm. selittävä tyyli ja suoraviivaisten kieltojen ilmaisut)
 • potentiaalin (osata/voida tehdä jotakin) ja kokemusten ilmaisut (on kokemusta jostakin)
 • ehdotukset ja kutsut sekä niiden alustaminen
 • kuullun informaation välittämisen rakenteet sekä arveleminen.
 1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 15–18.
 2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 15–18.
 3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 17–22, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992998 Kanji-merkit 4 -kurssia varten)
 4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua).

Oppiminen tapahtuu monitoimiopiskeluna:

 • Lähiopetuskerroilla tehdään keskustelu-, kuuntelu, luku- ja kirjoitusharjoituksia.
 • Moodlesta löytyvät oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi sanastot ja kielioppiselityksiä sekä erilaisia oppimista tukevia linkkejä.
 • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä)
 • Kurssilla jaetaan tietoa oheislukemistosta tai artikkeleja japanin kielitietoutta koskien opiskelijoiden referoitavaksi yksin/ryhmissä.
 • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Arviointi perustuu opettajan arvioimien sanasto- ja kielioppitehtävien (Moodle) sekä kurssin lopputentin tuloksiin. Lähiopetustunneilla käytetään myös itse- ja vertaisarviointia erilaisissa tehtävissä, kuten kurssin oheislukemiston referointitehtävissä. Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

Oppitunteja, itsenäistä työskentelyä ja koe.

Läsnäolovelvoite 75 %.

Tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitoksen sivuilla.

Tämän kurssin yhteydessä tulee pakollisena suorittaa opintojakso 992998 Kanji-merkit 4, 1 op