Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Kuvaus

Lähtötaso CEFR A2-B1 (pdf).

Kielikeskuksen A2-tason kurssit tai vastaavat opinnot

Kurssin tavoitteena on laajentaa ja aktivoida opiskelijan arkielämään sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvää saksan kielen sanavarastoa.

Kurssin jälkeen opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa omaehtoisesti opiskelemaansa sanastoa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä
  • osaa ilmaista mielipiteensä keskusteluissa arkielämän aihepiireistä sekä itselle tutuista yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Aihepiirejä ovat esimerkiksi koulutus, ympäristö, politiikka, monikulttuurisuus sekä elokuva. Aihepiirejä voidaan painottaa osallistujien toiveiden mukaisesti.

Kurssilla käsitellään erilaisia autenttisia tekstejä ja työstetään niissä esiintyvää sanastoa. Tämän pohjalta laaditaan myös kirjallisia tuotoksia. Tunnilla tehdään pareittain ja pienryhmissä runsaasti suullisia harjoituksia, joissa hyödynnetään opiskeltua sanastoa.

Kurssi sisältää 26 t lähiopetusta ja 26 t itsenäistä työskentelyä.

Läsnäolovelvoite 80%.

Opettajan jakamat kurssimonisteet ja opiskelijoiden oma materiaali.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista tai suullisista suorituksista suorituksista.