Miksi ja miten ilmasto muuttuu? Mitä on tehtävissä?
Ilmasto.nyt antaa perustiedot aikamme suurimman haasteen ymmärtämiseen.

Aikataulu

Neljä luentokertaa ovat 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12. 2019

Pienryhmätapaamiset 4.11., 18.11., 2.12.2019

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 4.11.2019
16:15 - 18:00
Ma 11.11.2019
16:15 - 18:00
Ma 18.11.2019
16:15 - 18:00
Ma 25.11.2019
16:15 - 18:00
Ma 2.12.2019
16:15 - 18:00
Ma 9.12.2019
16:15 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa (5 op). Lisätietoja.

30 euroa (2 op)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua (13.9.2019).

Opintojakson oppimateriaalit löydät osoitteesta https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Vierailijana voit tutustua opintojakson materiaaleihin maksutta.
Luomalla tunnukset pääset tekemään monivalintatehtäviä ja seuraamaan omaa edistymistäsi.
Näin luot itsellesi tunnukset Helsingin yliopiston MOOC-ympäristöön

Mikäli haluat suorittaa opintojakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin, tulee sinun ilmoittautua opintojaksolle ja maksaa Avoimen yliopiston opintomaksu (2 op tai 5 op). Opintojakson alkaessa saat sähköpostitse lisäohjeita Moodleen kirjautumisesta ja opintojakson käytännön suorittamisesta.

Ilmoittautuminen jatkuu 28.10.2019 saakka.

Ilmoittaudu 5 op:n (75 €) suoritustapaan tästä linkistä

Ilmoittaudu 2 op:n (30 €, suoritustapaan) tästä linkistä

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi ei edellytä esitietoja.

Jakson jälkeen opiskelija:

 • hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua.
 • osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena.
 • reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Ilmastonmuutos nyt - kokonaisuuden kolme keskeistä teemaa ovat ilmastonmuutoksen

1) luonnontieteelliset perusteet (ml. kasvihuoneilmiö, hiilenkierto, ilmastomallit);

2) ilmastonmuutoksen hillintä (ml. hiilineutraali energia ja uusiutuvan energian tuotanto, hiilijalanjälki, ilmastopolitiikka)

3) vaikutukset ja sopeutuminen (ml. ekosysteemipalvelut,palauteilmiöt, ilmastonmuutokseen sopeutuminen).

Verkkomateriaali on saatavilla suomeksi osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Jakson materiaalit ovat kaikille avoimia https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Voit kirjautua vierailijana ja tutustua maksutta materiaaleihin. Luomalla tunnukset pääset tekemään monivalintatehtäviä ja seuraamaan omaa edistymistäsi.

Näin luot itsellesi tunnukset UniHel MOOCs -alustalle

Mikäli haluat suorittaa jakson opintopisteet, ilmoittaudu jaksolle mukaan ja maksa suoritustapasi mukainen opintomaksu.

Jakson voi suorittaa joko 2 op tai 5 op laajuisena.

Arvointiasteikko: 0-5.

Kurssin voi suorittaa myös suomeksi. Verkkomateriaali on saatavilla myös suomeksi ja ryhmätyöt voi toteuttaa myös suomeksi kaikkien ryhmän jäsenten ollessa suomenkielisiä. Lähiopetuskerroilla opetuskieli on kuitenkin englanti.

Neljä lähiopetustapaamista, pienryhmätapaamiset (8*2h), itsenäinsesti suoritettava verkko-opiskelumateriaali (sis. monivalintatehtävät), kaksi projektitehtävää ja oppimispäiväkirja. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kokonaan etänä.

Opetuksen tukena on oppimisympäristö Moodle, jossa kurssin käytännön kommunikaatio tapahtuu ja on ohjeita myös pienryhmistä. Moodletunnukset lähetetään sinulle ilmoittauduttuasi kurssille.

Jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille jakso sisältää osat

 1. Neljä lähiopetuskertaa (katsottavina etänä, ohje Moodlessa)
 2. Pienryhmätapaamiset (8 x 2h)
 3. Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelumateriaali (sis. monivalintatehtävät).
 4. Projektitehtävä 1: pienryhmissä tehtävä projektityö, jossa sovelletaan kurssin aiheita sekä syvennetään opittua paikallisesta ja globaalista näkökulmasta
 5. Projektitehtävä 2: pienryhmissä tehtävä projektityö ”Ilmastonmuutoksen ratkaisut”
 6. Oppimispäiväkirja

Kurssi on mahdollista suorittaa 5 op laajuisena (sisältäen kohdat 1-6) tai suppeampana 2 op laajuisena (vain kohdat 1, 3 ja 6 yksilösuorituksena).

Kurssin voi suorittaa myös englanniksi.

Projektityö 1 palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa
Projektityö 2 palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa
Oppimispäiväkirja palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa