Kaija Karjalainen

Tutustu ekologiaan

Ekologian keskeinen kysymys on miksi jotkut lajit kykenevät valtaamaan uusia elinympäristöjä syrjäyttäen paikalliset lajit?

Ekologiassa tarkastellaan millaisia ilmiöitä liittyy eläinten, kasvien, mikrobien ja niiden elinympäristön välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja perehdytään niitä sääteleviin mekanismeihin molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Mitkä lajit kykenevät esim. sopeutumaan ympäristönmuutokseen tai siirtymään muuttuvan ilmaston mukana ja mitkä häviävät?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 6.5.2019
17:00 - 19:30
Ke 8.5.2019
17:00 - 19:30
Ma 13.5.2019
17:00 - 19:30
Ke 15.5.2019
17:00 - 19:30
Ma 20.5.2019
17:00 - 19:30
Ke 22.5.2019
17:00 - 19:30
Ma 27.5.2019
17:00 - 19:30
Ma 3.6.2019
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 € Lisätietoja.

Lisäksi 25 € materiaalimaksu, mikäli opiskelijalla ei ole voimassa olevaa Mastering of Biology -käyttöoikeutta.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske materiaalimaksua.

Huom: Mikäli sinulla ei ole voimassaolevaa käyttäjätunnusta Mastering of Biology -verkkomateriaaliin, maksa ilmoittautumisesi jälkeen lisenssimaksu tämän linkin kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

  • tietää mitä ekologia tieteenalana on ja mitä ekologiassa tutkitaan
  • oppii ekologisia käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä
  • osaa vertailla vesi- ja maaekosysteemien eroja ja yhtäläisyyksiä
  • tietää miten ekologisia teorioita hyödynnetään käytännössä

Opintojakson ydinaines muodostuu seuraavista teemoista: populaatioiden vaihtelut, populaatioiden sääntely, eliöyhteisöt, lajien väliset vuorovaikutukset, elinkierrot, sopeumat, luonnonsuojelu, ekosysteemit, vesien ekologia.

Luennot, oppimistehtävät ja tentti

Campbell Biology (Global Edition), joko 10. (2015) tai uudempi painos.

Mastering of Biology verkkomateriaali
(Kohdassa Ilmoittautuminen ja opintomaksu on ohjeet Mastering of Biology -materiaalimaksuun.)

Luennot, Mastering of Biology -oppimisympäristössä suoritettavat oppimistehtävät ja tentti.
Mastering of Biology -oppimistehtävät on palautettava ennen ensimmäistä tenttiä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ennen opetuksen alkua.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
la 15.6.19 klo 9-12
Uusinnat ke 28.8.19 klo 17-20 ja la 5.10.19 klo 9-12

Muista ilmoittautua tenttiin.
Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.