Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot suomalaisen osuustoiminnan oikeudellisista reunaehdoista ja erityisesti voimassa olevan osuuskuntaoikeuden keskeisistä piirteistä.

Osuuskuntaoikeuden keskeiset piirteet:
- vuoden 1901 osuustoimintalaista vuoden 2013 osuuskuntalakiin
- osuuskuntalain suhde osakeyhtiölakiin
- osuuskunnan keskeiset sidosryhmät ja niiden väliset suhteet
- keskeiset osuuskuntaoikeudelliset periaatteet
- osuuskunnan perustaminen ja alkurahoituksen hankkiminen
- vallan ja vastuun jakaminen osuuskunnassa, osuuskunnan toimielimet
- jatkorahoituksen hankkiminen
- tilinpäätös, tilintarkastus ja varojen käyttö
- yritysjärjestelyt
- taloudelliset vaikeudet ja toiminnan lopettaminen

Pakolliset:

  • Osuuskuntalaki (421/2013)
  • HE eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 176/2001) s. 8-25
  • HE eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2012) s. 1-32
  • Mähönen - Villa: Osuuskunta. Sanoma Pro, 2. uudistettu painos, 2014
  • Immonen – Ossa – Villa: Osuuskunnan pääoman hallinta s. 13 – 43; 103-148. Talentum, 2015.
  • Ohjelma osuustoiminnan vuosikymmenelle 2011-2020, kappaleet 4 ja 5, sivut 25-34 http://pellervo.fi/wp-content/uploads/2014/05/finland_ICA_oweb.pdf

Tukimateriaali:

  • Jukka Mähösen esitys ”Johdatusta osuuskuntaoikeuteen Osa 1: Osuuskunta kaupallisena yritysmuotona”
  • Anne Kontkasen kalvomateriaali.

Hyvä tutustua, jos haluaa syvempää osaamista:

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn 10 % ja itsenäiset oppimistehtävät 90 %.

Verkkokurssi

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.