Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan osuuskuntien erityispiirteitä liiketoiminnan tarkoituksen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan osuuskuntien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia erityisesti osuuskunnan hallintoon, päätöksentekoon ja markkinointiin sekä johtamiseen.

Opintojaksolla etsitään vastauksia siihen, miten osuustoiminnallisen yritysmallin ominaispiirteet vaikuttavat yrityksen tavoitteeseen, kaksois-luonteeseen, omistajuuteen, tuloksenjakoon, hallintorakenteeseen ja päätöksentekoon sekä markkinointiin ja johtamiseen. Tarkastelun kohteina ovat sekä suuret että pienet osuuskunnat.

Davis, Peter (2006) “Beyond human resource management in co-operatives”, Cross Cultural Management: An International Journal, vol 13., issue 1, pp. 69-95
Tuominen, Pasi (2012:) The Purpose of Consumer Co-operation: Implications for the Management and Governance of Co-operatives. Lappeenranta University of Technology. Available also: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/86193/-isbn%209789522653093.p...
Tuominen, Terhi (2013): The accumulation of financial and social capital as a means to achieve a sustained competitive advantage for consumer co-operatives Väitöskirja. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 548. Lappeenranta University of Technology. Yliopistopaino 2013. Available also: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93983/isbn9789522655103.pdf?sequence=2
Puusa, A., Mönkkönen, K. & Varis, A. (2013) Mission lost? Dilemmatic dual nature of co-operatives. Journal of Co-operative Organization and Management, 1 (1), 6-14
Soveltuvin osin: Hiltunen, M., Hänninen, J., Ossa, J., Pättiniemi, P., Pötry, J., Tainio, J. & Troberg, E. (2009): Henkilöstöomisteinen yritys. Yhdessä yrittämällä menestykseen. Tietosanoma
Muu vastuuopettajan ilmoittama kirjallisuus.

Oheismateriaali:
Jussila, Iiro (2007): Omistajuus asiakasomisteisissa osuuskunnissa. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 271. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2007. ISBN 978-952-214-408-9

Itsenäinen oppimistehtävä 80 % ja toisen opiskelijan oppimistehtävän kommentointi 20 %.

Verkkokurssi.

Vastuuhenkilöt:

Pasi Tuominen ja Terhi Tuominen