Pixabay

Osuustoiminnallisuuden yhteys kestävään kehitykseen, onko sitä?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opiskelijat tutustuvat kurssilla kestävän kehityksen konseptiin, sen perusteisiin ja historiaan sekä erilaisiin käytännön ratkaisuihin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kestävän kehityksen ja osuustoiminnan yhteyksistä ja siitä, kuinka osuuskunnat pystyvät kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin globaalissa kontekstissa.

Verkkokurssilla perehdytään kestävän kehityksen käsitteeseen ja tutkitaan sen yhteyttä osuustoimintaan. Osuuskuntien toimintaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Kurssin tehtävät mahdollistavat keskittymisen itseä eniten kiinnostavaan osuustoiminnan osa-alueeseen kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssin voi suorittaa sekä suomeksi että englanniksi kirjoittaen.

Kestävä kehitys

Hagen Henrÿn videoalustus Return to Eden

Bruntlandin komission raportti: Yhteinen tulevaisuutemme. http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Agenda 2030. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Osuuskunnat ja kestävä kehitys

Tenaw, Heinonen, Karhu & Ollila (toim.) (2015) Osuuskunnat ja kestävä kehitys, Pellervo-seura → erityisesti Visa Heinosen artikkeli Osuustoiminnan pitkä linja ja kestävän kehityksen haasteet, http://pellervo.fi/wp-content/uploads/2015/02/osuuskunnat-ja-kestava-kehitys.pdf?cd9ca8

Henrÿ, Hagen (2013) Sustainable Development and Cooperative Law: Corporate Social Responsibility or Cooperative Social Responsibility?, in: International and Comparative Corporate Law Journal Vol.10, Issue.3, 2013, 58-75

ILO:n ja ICA:n julkaisu: Cooperatives and Sustainable Development Goals, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/...

Rantanen, Klen & Henrÿ (2016) Yhteisetu-osuuskunta – joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle, Ruralia-instituutti. http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja159.pdf

Moilanen, Peltokoski, Pirkkalainen & Toivanen (2014) Uusi osuuskunta – tekijöiden liike, Into-kustannus.

Sumelius, J. ym: Cooperatives as a Tool for Poverty Reduction and Promoting Business in Tanzania
http://formin-origin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=302259&nod...

Muu vastuuopettajien ilmoittama kirjallisuus tai materiaalit.

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn 25 % ja itsenäinen harjoitustyö 75 %.

Verkkokurssi

Vastuuhenkilöt

Hanna Moilanen ja Hagen Henrÿ

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.