Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 19.3.2018
15:30 - 17:00
Ma 26.3.2018
15:30 - 17:00
Ma 9.4.2018
15:30 - 17:00
Ma 16.4.2018
15:30 - 17:00
Ma 23.4.2018
15:30 - 17:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opiskelijoiden tulee olla ilmoittautunut jaksolle: Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Avoin yliopisto) ennen sparrauskurssin alkua.

Sparraskurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Sparrauskurssilla ei erillistä opintomaksua.

Opiskelijan digitaidot: syventävä taidot/itseopiskelukurssi/lkv 2017-2018

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot-jaksoa. Korvaavuus ei koske eräitä Kumpulan koulutusohjelmia ja lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmia (katso kohta yhteydet muihin opintojaksoihin).

Opintojakso kuuluu yleisopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa jakson Opiskelija digitaidot: orientaatio jälkeen.

Sparrasukurssi on tarkoitettu tukemaan opiskelijoita joilla on ongelmia jossain yksittäisessä syventävät taidot jakson osassa.

Mukaan voi tulla jaksolle Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/itseopiskelu/ lkv 2017-2018 ilmoittautuneet opiskelijat.

Voit osallistua yhteen tai useampaan tapaamiseen, tutustu tapaamiskertojen aiheisiin.

Opetustila täytetään saapumisjärjestyksessä (salissa on 24 konetta), voit tulla myös oman koneen kanssa.

Pakollinen edeltävä opintojakso: Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto) tai vastaava opintojakso koulutusohjelmissa.

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin.

Lähitapaamiseten aiheet ovat:

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luku: Tiedon muokkaaminen ja esittäminen): http://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

Opintojaksoon liittyy harjoittelua ATK-luokassa.

Luokka varattu klo 15-17 josta ohjattua harjoittelua klo 15:30-16:45, mukaan voi tulla myös oman koneen kanssa.

Sparraus-ryhmän tarkoitus on tukea opiskelijoita siinä osa-alueessa joka heillä on heikko. Tapaamiskerroilla on lyhyt opettajan alustus ko. päivän aiheesta. Tämän jälkeen opiskelijat harjoittelevat yhdessä ryhmänä opettajan tukiessa ongelmatilanteissa.

Ensisijaisesti kaikille opiskelijoille suositellaan itseopiskelukurssia verkossa. Sparraus-kurssi on tarkoitettu jonkinverran tukea tarvitseville opiskelijoille.

Monimuoto jaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson alkaessa.

Suoritus perustuu lähtötasotesteihin sekä verkkotenttiin.

Osallistuminen harjoitusryhmään edellyttää paitsi aktiivista osallistumista lähitapaamisiin ja sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn. Harjoitusryhmän tapaamisissa kerrataan ja harjoitellaan ohjaajien tukemana haastavimpia sisältöjä ja seurataan oman osaamisen kehittymistä.

Ohjattuun työskentelyyn osallistumisen jälkeen opiskelija suorittaa digitaidot verkkotentinä.

Verkkotentti vaihtoehdot:

  • 31.3.
  • 30.4.
  • 31.5.
  • myös jo aiemmin tenttipäiviä: 30.11.2017 ja 31.1.2018 ja 28.2.2018

Opintojakso on jälkimmäinen osa opintojaksosta Opiskelijan digitaidot: orientaatio 3 op.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.