Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Harjoitusryhmä alkaa 22.1. Ilmoittautua voi vielä 22.1.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 22.1.2018
14:30 - 16:00
Ma 5.2.2018
14:30 - 16:00
Ma 19.2.2018
14:30 - 16:00
Ma 5.3.2018
14:30 - 16:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa Lisätietoja

Jaksolla on maksuttomia paikkoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Harjoitusryhmään mahtuu yhteensä 21 opiskelijaa, jotka valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jaksolla on maksuttomia paikkoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Digitaidot: syventävät taidot, ensisijainen suoritustapa on itseopiskelu, jonka päätteeksi suoritetaan näyttökoe.

Harjoitusryhmässä suorittaminen on suunniteltu niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea digitaitojen opiskelussa. Toisin sanoen opiskelijoille, joilla tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lähtötaso on heikko.

Opintojakso vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot-jaksoa. Korvaavuus ei koske eräitä Kumpulan koulutusohjelmia ja lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmia (katso kohta yhteydet muihin opintojaksoihin).

Opintojakso kuuluu yleisopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa jakson Opiskelija digitaidot: orientaatio jälkeen.

Pakollinen edeltävä opintojakso: Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto) tai vastaava opintojakso koulutusohjelmissa.

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin.

Lähitapaamiseten aiheet ovat:

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luku: Tiedon muokkaaminen ja esittäminen): http://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

Opintojaksoon liittyy 5*2h harjoittelua ATK-luokassa (luokka varattu klo 14-16, ohjattua harjoittelua klo 14:30-15:45).

Jakso on tarkoitettu opiskelijoille jotka tarvitsevat lisätukea digitaidot jakson suorittamiseksi.

Ensimmäisessä lähitapaamisessa tulee olla läsnä

Monimuoto jaksoolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson alkaessa.

Suoritus perustuu lähtötasotesteihin sekä verkkotenttiin.

Osallistuminen harjoitusryhmään edellyttää paitsi aktiivista osallistumista harjoitusryhmän lähitapaamisiin ja sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn. Harjoitusryhmän tapaamisissa kerrataan ja harjoitellaan ohjaajien tukemana haastavimpia sisältöjä ja seurataan oman osaamisen kehittymistä.

Ohjattuun työskentelyyn osallistumisen jälkeen opiskelija suorittaa digitaidot verkkotentinä.

Verkkotentti vaihtoehdot:

  • 31.3.
  • 30.4.
  • 31.5.
  • myös jo aiemmin tenttipäiviä: 31.1.2018 ja 28.2.2018

Opintojakso on jälkimmäinen osa opintojaksosta Opiskelijan digitaidot: orientaatio 3 op.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.