Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 21.1.2019
16:00 - 17:30
Ma 28.1.2019
16:00 - 17:30
Ma 11.2.2019
16:00 - 17:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa Lisätietoja

Jaksolla on maksuttomia paikkoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. HUOM! Kurssin voi suorittaa Itseopiskelukurssilla, Lähiopetusryhmällä tukea tarvitseville tai Sparrauskurssilla. Ilmoittaudu yhteen kursseista ja maksa opintomaksu vain kerran.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lähiopetusryhmään mahtuu yhteensä 21 opiskelijaa, jotka otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jaksolla on maksuttomia paikkoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Digitaidot: syventävät taidot, ensisijainen suoritustapa on itseopiskelu, jonka päätteeksi suoritetaan näyttökoe.

Lähiopetusryhmässä suorittaminen on suunniteltu niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea digitaitojen opiskelussa. Toisin sanoen opiskelijoille, joilla tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lähtötaso on heikko.

Opintojakso vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot-jaksoa. Korvaavuus ei koske eräitä Kumpulan koulutusohjelmia ja lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmia (katso kohta yhteydet muihin opintojaksoihin).

Opintojakso kuuluu yleisopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa jakson Opiskelija digitaidot: orientaatio jälkeen.

Pakollinen edeltävä opintojakso: Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto) tai vastaava opintojakso koulutusohjelmissa.

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin.

Lähitapaamiseten aiheet ovat:

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luku: Tiedon muokkaaminen ja esittäminen): http://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

Kolme tukitapaamista: ma 21.1., 28.1. ja 11.2.2019 klo 16.00 – 17.30

Ensimmäisessä lähitapaamisessa tulee olla läsnä.

Suoritus perustuu lähtötasotesteihin sekä verkkotenttiin.

Osallistuminen lähiopetusryhmään edellyttää paitsi aktiivista osallistumista harjoitusryhmän lähitapaamisiin ja sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn. Lähiopetusryhmän tapaamisissa kerrataan ja harjoitellaan ohjaajien tukemana haastavimpia sisältöjä ja seurataan oman osaamisen kehittymistä.

Ohjattuun työskentelyyn osallistumisen jälkeen opiskelija suorittaa digitaidot verkkotentinä oppimisympäristö Moodlessa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 17.9.2018.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotentti vaihtoehdot:

  • 31.10.
  • 30.11.2018
  • 31.1.2019
  • 28.2.
  • 31.3.
  • 30.4.
  • 31.5.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainituista tenttipäivistä 3 kpl.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Lisätietoa verkkotenteistä

Huom! Jos olet yliopiston perustutkinto-opiskelija ja suoritat kurssia Avoimessa yliopistossa: jos sinulla on pääsy myös koulutusohjelmasi Opiskelijan digitaidot -Moodle-alueelle, pidä huoli siitä, että suoritat kaikki lähtötasotestit ja näyttökokeen täällä Avoimen yliopiston Moodlessa. Jos suoritat testejä tai kokeen jossain muussa Moodlessa, joudut tekemään ne uudelleen Avoimen yliopiston Moodlessa. Muista Moodleista ei siirry suoritustietoja Avoimen yliopiston Moodleen ja muilla Moodle-alueilla tehtyjä suorituksia ei huomioida Avoimen yliopiston kurssilla.

Opintojakso on jälkimmäinen osa opintojaksosta Opiskelijan digitaidot: orientaatio 3 op.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.