Suhdannevaihtelut, talouskasvu, rahapolitiikka. Asiantuntijaluentosarja Suomen ja maailmantalouden rakenteista ja ilmiöistä.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tarkista luentojen aikataulu jakson Moodle-sivuilta!

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.10.2018
16:00 - 18:00
Ma 5.11.2018
16:00 - 18:00
Ti 6.11.2018
16:00 - 18:00
Ma 12.11.2018
16:00 - 18:00
Ti 13.11.2018
16:00 - 18:00
Ma 19.11.2018
16:00 - 18:00
Ti 20.11.2018
16:00 - 18:00
Ma 26.11.2018
16:00 - 18:00
Ma 3.12.2018
16:00 - 18:00
Ma 10.12.2018
16:00 - 18:00
Ti 11.12.2018
16:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Sopii kaikille taloustieteestä kiinnostuneille.

Opintojakso sisältyy kokonaisuuteen Taloustieteen perusopinnot (25 op), sivuaineopiskelijoille. Opetus järjestetään yhteisopetuksena taloustieteen oppiaineen kanssa.

Opintojakson sisällöt vaihtelevat vuosittain vierailevien asiantuntijoiden mukaan. Opintojakson yleisenä osaamistavoitteena on, että opintojakson suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojaksolla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen.

Opintojakson tavoitteena on esitellä Suomen talouden ja maailmantalouden kehitystä, nykytilaa, rakennetta, ajankohtaisia aiheita ja talouspoliittisia kysymyksiä. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. suhdannevaihtelut, talouskasvu, rahapolitiikka, rahoitusmarkkinat, talouskriisit ja taloustilanne. Opintojakso koostuu eri teemoja käsittelevistä asiantuntijaluennoista.

Opintojakson materiaalina ovat luentokalvot ja muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.

Luennot 24 t + oppimispäiväkirja + vertaisarviointi
Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena taloustieteen koulutusohjelman kanssa.

Oppimispäiväkirja palautetaan opintojakson moodle-alueelle opettajan ilmoittamana ajankohtana. Jokainen opiskelija arvioi anonyymisti kahden opiskelijan oppimispäiväkirjaa.