Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Sopii kaikille taloustieteestä kiinnostuneille.

Opintojakso sisältyy kokonaisuuksiin taloustieteen opintokokonaisuus (15 op tai 25 op)
Opetus järjestetään yhteisopetuksena taloustieteen oppiaineen kanssa.

Opintojakson sisällöt vaihtelevat vuosittain vierailevien asiantuntijoiden mukaan. Opintojakson yleisenä osaamistavoitteena on, että opintojakson suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojaksolla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen.

Opintojakson tavoitteena on esitellä Suomen talouden ja maailmantalouden kehitystä, nykytilaa, rakennetta, ajankohtaisia aiheita ja talouspoliittisia kysymyksiä. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. suhdannevaihtelut, talouskasvu, rahapolitiikka, rahoitusmarkkinat, talouskriisit ja taloustilanne. Opintojakso koostuu eri teemoja käsittelevistä asiantuntijaluennoista.

Opintojakson materiaalina ovat luentokalvot ja muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.

Luennot 24 t + oppimispäiväkirja + vertaisarviointi
Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena taloustieteen koulutusohjelman kanssa.
Luennot 28.10.-10.12.2019
maanantaisin ja tiistaisin klo 16.15-17.45, Unioninkatu 40, sali 1

Oppimispäiväkirja palautetaan opintojakson moodle-alueelle opettajan ilmoittamana ajankohtana. Jokainen opiskelija arvioi anonyymisti kahden opiskelijan oppimispäiväkirjaa.