Pixabay

Tervetuloa Kansantalouden tilinpito -jaksolle!

Tule tutustumaan Tilastokeskuksen ja Avoimen yliopiston yhteistyössä toteuttamaan verkkokurssiin.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitys kansantalouden tilinpidon kokonaisuudesta tärkeimpine osaalueineen ja oppia ymmärtämään eri käsitteiden yhteys kokonaisuuteen.

Muun muassa seuraaviin kysymyksiin haetaan vastauksia:
- Mitä kansatalouden tilinpito kuvaa, voiko siihen luottaa?

Tule mukaan kaikille avoimelle ja maksuttomalle verkkokurssille, jossa pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä:
- Milloin on oikein käyttää sanaa sektori, milloin toimiala?
- Mitä tarkoittavat viitevuoden hintaiset luvut ja mitä käypähintaiset luvut?
- Onko valtiontalous sama kuin kansantalous?
- Miten lasketaan julkisen talouden alijäämä ja velka?
- Onko vienti osa BKT:ta vai onko se osa kokonaiskysyntää?

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoitustehtävistä sekä tentistä.

Opintojakso alkaa 4.2.2020!

Jakson on saanut lisäaikaa ja mukaan voi tulla joustavasti 15.8.2020 asti.

Opintojakso on maksuton kaikille osallistujille.

Video

Oppimisympäristö

Rekisteröityminen kurssille alkaa 4.2.2020 ja päättyy 15.8.2020.

Mene opintojakson verkko-oppimisympäristöön
Kirjautuminen jaksolle: Helsingin yliopiston tai muulla HAKA-tunnuksella tai
luo itsellesi tunnus mooc kursseja varten. Ohjeita tunnuksen luomiseen sekä kirjautumiseen.

Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso järjestetään kaikille Avoimena verkkokurssina.

MOOC-opintojaksolle voi osallistua ja tehdä tehtäviä ilman maksua ja ilmoittautumista.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän (5 op) Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Ilmoittautuminen avautuu oppimisympäristössä kun olet tehnyt osatehtäviä ja jäljellä on lopputentti.

Voit myös osallistua jaksolle vierailijana, jolloin näet kurssin materiaalit, mutta et pysty tekemään tehtäviä.

Rekisteröityminen kurssille alkaa 4.2.2020. Kurssi on saanut jatkoa 15.8.2020 asti

Ilmoittautumislinkki sekä ohjeet ovat jakson verkko-oppimisympäristössä.

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on saada käsitys kansainvälisiin suosituksiin perustuvasta kansantalouden tilinpito -tilastojärjestelmästä, sen keskeisistä osista, käsitteistä ja käyttötavoista.

Opintojaksolla tarkastellaan kansantalouden tilipidon peruskäsitteitä ja laskentaa sekä tilijärjestelmää ja sen rakennetta. Tarkasteltavina kokonaisuuksina ovat mm. bruttokansantuotteen laskenta, tarjonta ja kysyntä, sektoritilit, tarjonta- ja käyttötaulukot, hinta- ja volyymilaskelmat, neljännesvuositilinpito, kausitasoitus, työn tuottavuus ja hyvinvoinnin mittaaminen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla: Hyväksytty-Hylätty.

Harjoitustehtävät ovat pakollinen osasuoritus ja ne tulee olla suoritettuna ennen tenttiä.

Kurssin suoritetaan kuuntelemalla luentotallenteet (n. 12,5 h) sekä tekemällä harjoitustehtävät. Harjoitustehtävät (1-5) ovat pakollinen osa suoritusta. Osa tehtävistä koostuu useammasta osasta.

Loppukuulusteluun voi osallistua, kun on palauttanut vaaditut harjoitustehtävät.

Tenttiaika on 2h ja tentin voi aloittaa valitsemanaan ajankohtana sen jälkeen kun on tehnyt harjoitustehtävät hyväksytysti.

Tenttejä arvioidaan vain kerran kuukaudessa (suorituspäivä):

 • 1.3.2020
 • 1.4.2020
 • 2.5.2020
 • 1.6.2020
 • 1.7.2020

Jaksolle on tullut vielä kaksi uutta palautuspäivää (28.5.2020)

 • 1.8.2020
 • 1.9.2020

Hylätyn tentin voi uusia.

Alustava luentorunko:

 • Johdantus kansatalouden tilinpitoon talouden kuvausjärjestelmänä (Antti Ripatti) ja Kansatalouden tilinpidon historiaa (Tuomas Rothovius, Tilastokeskus)
 • Kansantalouden tilinpidon rakenne osat 1-4 (TR)
 • Kansantalouden tilinpidon peruskäsitteitä + harjoitus 1 (BKT) (Katri Soinne, Tilastokeskus)
 • Sektoritilinpito, osa 1: Reaalisektoritilit + harjoitus 2 (yritysten ja kotitalouksien sektoritilit) (KS)
 • Ulkomaankauppa ja maksutasetilastointi (Juha Martikainen, Tilastokeskus)
 • Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä panos-tuotostaulukot + harjoitus 3 (TKT) (Markku Räty, Tilastokeskus)
 • Hinta- ja volyymilaskelmat sekä neljännesvuositilinpito + harjoitus 4 (hinta & volyymi) (Susanna Tåg ja Ville Lindroos, Tilastokeskus)
 • Nopeaa suhdannetietoa kansantalouden tilasta (neljännesvuositilinpito ja kausitasoitus) (Samu Hakala, Tilastokeskus)
 • Kansantalouden tilinpidon rakenne: Rahoitustilinpito (Timo Ristimäki, Tilastokeskus)
 • Julkinen talous (Teemu Koskiniemi, Lotta Sjöblom, Aaro Hottinen ja Anu Karhu, Tilastokeskus)
 • Työn tuottavuus ja kokonaistuottavuus +harjoitus 5 (tuottavuus) (Natalia Lindberg ja Marja Sauli, Tilastokeskus)
 • Hyvinvoinnin mittaaminen (indikaattorit) (KS)
 • Tilastojen ymmärtäminen ja löytäminen (Laura Karppinen, Tilastokeskus)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitys kansantalouden tilinpidon kokonaisuudesta tärkeimpine osaalueineen ja oppia ymmärtämään eri käsitteiden yhteys kokonaisuuteen.

Opintojakson voi liittää osaksi taloustieteen 15 op, 25 op tai 35 op opintokokonaisuutta.