Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Perusopintokokonaisuus 25 op: 375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Yksittäinen opintojakso 5 op: 75 euroa. Lisätietoja.

Opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuus soveltuu mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
  • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.
  • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
  • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
  • Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I 5 op
  • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka l 5 op
  • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I 5 op

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Kunkin opintojakson arvosana kerrotaan sen opintopistemäärällä ja näistä saatava summa jaetaan arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida hyväksytty/hylätty -arvioituja opintojaksoja.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I 5 op

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I 5 op

Matematiikan- sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka I 5 op