Kuva: Pixabay

Mitä on lapsilähtöinen esiopetus? Mitä tulee ottaa huomioon esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
 • hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
 • ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
 • osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Opintojaksossa käsitellään

 • pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
 • esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
 • esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää.
 • esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
 • Ojala,M. (2020) Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (ei ss. 37-73, 91-101, 180-219) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313941
 • Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä ja hyväksytysti suoritetuista tehtävistä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit, osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävät

Verkkoluentoja ja webinaareja ei tallenneta, vaan niihin pitää osallistua reaaliaikaisesti.
Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus ja poissaoloista on sovittava opettajan kanssa.

Orientaatioverkkoluento ti 1.9. klo 16.30-19.45

Ryhmäwebinaarit:

Ryhmä 2:
ma 21.9. klo 16.30-19.45
ma 5.10. klo 16.30-19.45
ti 20.10. klo 16.30-19.45

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 31.8.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.