Kuva: Pixabay

Miten äidinkieltä tulisi opettaa esi- ja alkuopetusikäisille lapsille?
Miten draamaa voi hyödyntää osana äidinkielen opetusta?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
 • kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
 • ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
 • hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.

Opintojaksossa käsitellään

 • tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
 • valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
 • äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
 • lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot ja ryhmäwebinaarit, oppimistehtävät

Verkkoluentoja ja webinaareja ei tallenneta, vaan niihin pitää osallistua reaaliaikaisesti.
Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus ja poissaoloista on sovittava opettajan kanssa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka (Päivi Okkonen):

Verkkoluennot:

ke 4.11. klo 16.30-19.45
to 5.11. klo 16.30-19.45

Ryhmäwebinaarit:

ke 11.11.-2.12. klo 16.30-18

Draaman didaktiikka (Tapio Toivanen):

Verkkoluennot:

ma 26.10. klo 17-18.30
to 29.10. klo 17-18.30

Webinaarit:

to 12.11. klo 16.30-18
to 26.11. Klo 16.30-18
to 10.12. Klo 16.30-18

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 19.10.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.