Kuva: Pixabay

Mitä on katsomusopetus ja miten sitä toteutetaan?
Millainen merkitys taide- ja taitokasvatuksella on kasvulle ja oppimiselle?

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät Mikkelin kesäyliopiston omilta sivuilta

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä oppimisen ja osaamisen edistämisessä
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja.

Opintojaksossa käsitellään

 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen eettisyyteen ja katsomuksellisuuteen liittyvää kasvua ja oppimista.
 • esiopetuksen katsomuskasvatuksen sekä alkuopetuksen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon tiedon- ja taidonalan sovelluksia.
 • ilmaisun monia muotoja ja ja niihin perustuvan toiminnan pedagogista suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • esi- ja alkuopetuksen taidonalan sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
 • esi- ja alkuopetusikäisten lastenkulttuurin ja ilmaisun eri muotoja.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. (Sivut 95–126).
 • Haapsalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P. Sanden, M., Pulkkinen, M. & Tahvanainen, I. (2017). Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Helsinki: Lasten Keskus. (Sivut 177–203).
 • Iivonen, P. & Paulanto, V. (2017). Uudistuva uskonnonopetus. Helsinki: Kirjapaja. (Sivut 49–66, 156–172).
 • Opetushallitus, 2018. Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/189009_ohje_perusopetuksen_uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_seka_esiopetuksen_katso_0.pdf
 • Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Opintojakson kokonaisuuden arvosana muodostuu opintojakson sisällä olevien kahden osa-alueen (katsomusaineiden didaktiikka sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka) arvosanojen keskiarvosta.

Kummankin osa-alueen arvosana määrittyy luento-osuuden ja kirjallisuuden kuulustelun perusteella. Kuulustelumuotona on joko essee tai tentti. Lisäksi arvosanan määrittymiseen voi liittyä ryhmätehtävän suorittamisesta saatu arvosana.

Katsomusaineet (Arto Kallioniemi)

verkkoluennot/webinaarit: pe 15.1. klo 16-20.30 ja la 16.1. klo 9-15

Taito- ja taideaineet (Sara Sintonen)

verkkoluennot/webinaarit: ke 27.1.-17.2. klo 16.30-19.45

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa. Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Mikkelin kesäyliopiston omilta sivuilta.

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.