Pohditko elämää pintaa syvemmältä tai tähtäätkö ET-opettajaksi?

Ilmoittautua voi 20.8. saakka.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.8.2018
16:15 - 19:30
To 16.8.2018
16:15 - 19:30
Ti 21.8.2018
16:15 - 19:30
To 23.8.2018
16:15 - 19:30
Ti 28.8.2018
16:15 - 19:30
To 30.8.2018
16:15 - 19:30
Ti 4.9.2018
16:15 - 18:45
To 6.9.2018
16:15 - 18:45
Ti 11.9.2018
16:15 - 18:45
To 13.9.2018
16:15 - 18:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille elämänkatsomustiedosta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuus on pakollinen kaikille opiskelijoille, jotka suorittavat elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden (30 tai 60 op). Opintokokonaisuutta suositellaan kaikille opettajaksi opiskeleville, jotka aikovat opettaa elämänkatsomustietoa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää elämänkatsomustiedon aseman ja erityisluonteen lasten ja nuorten hyvän elämän, identiteetin ja elämänkatsomuksen etsinnän tukemisessa
 • ymmärtää katsomuksellisten käsitteiden luonteen ja osaa eritellä reflektiivisesti ja kriittisesti erilaisia tapoja tarkastella katsomuksellisia kysymyksiä erityisesti sekulaarista näkökulmasta
 • ymmärtää koulun eettiseen ja moraalikasvatukseen liittyvät tavoitteet ja ihmisoikeuskasvatuksen roolin osana katsomusopetusta
 • osaa perustella eettisten ajatteluntaitojen ja kulttuurisen lukutaidon opettamisen merkityksen hyvinvoinnille ja kestävälle elämäntavalle
 • tuntee elämänkatsomustiedon didaktiikan lähtökohtia, kuten filosofiaa lapsille -ohjelmaa, ja menetelmiä sekä niiden soveltamista käytännön opetuksessa
 • osaa hahmottaa elämänkatsomustiedon lukio- ja yliopisto-opetukseen kytkeytyvien tieteenalojen luonnetta ja pääpiirteitä.

Opintojaksolla käsitellään elämänkatsomustiedon historiaa, katsomuksellista taustaa, arvoperustaa ja opetusmenetelmiä sekä sen tavoitteita ja sisältöjä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien pohjalta. Keskeisiä sisältöalueita ovat hyvän elämän ja kestävän elämäntavan tavoittelu, katsomukselliset käsitteet, katsomusopetus, eettiset ajatteluntaidot sekä kulttuuri- ja identiteettikasvatus.

 • Elo, P., Hulkki, E., & Kaila, E. (toim.) (2006). Kaikki virtaa - Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Opetushallituksen katsomusaineiden kehittämishankkeen elämänkatsomustiedon osuuden perusaineisto, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n vuosikirja 2006. Feto, Opetushallitus, Suomen Humanistiliitto. (Sivut 34–118, 150–159, 206–223).
 • Kotkavirta, J. (2007). Elämänkatsomustiedon opetuksen pitkän aikavälin kehitystehtävistä. Teoksessa A. Kallioniemi & E. Salmenkivi (toim.), Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua (s. 113-123). Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavilla verkosta, http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf
 • Salmenkivi, E. (2007). Elämänkatsomustieto ja sen opetus. Teoksessa T. Sakaranaho & A. Jämistö (toim.), Monikultturisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus (s. 83–100). Uskontotiede 11. Helsinki. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos. Saatavilla verkosta, http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/
 • Salmenkivi, E., Elo, P., Tomperi, T., & Ahola-Luttila, T. (2007). Elämänkatsomustiedon kehkeytyminen. Teoksessa A. Kallioniemi & E. Salmenkivi (toim.), Katsomusopetuksen kehittämishaasteita (s. 125–162). Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavilla verkosta, http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf
 • Tomperi, T. (2003). Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunnitelmassa. Teoksessa P. Elo, K. Heinlahti & M. Kabata (toim.) Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2003 (s. 10–31). Helsinki: Feto. Saatavilla verkosta, http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/
 • Tomperi, T. (2004). Elämänkatsomustiedon tiedetaustasta. Teoksessa S. Ahonen & A. Siikaniva (toim.) Eurooppalainen ulottuvuus – Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004 (s. 392–408). Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 252. Helsinki: Yliopistopaino.

Oheiskirjallisuus:

Verkkoaineistoja: http://www.helsinki.fi/et

Arviointiasteikko on 0–5.

Arvosana määräytyy ensisijaisesti luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan tentin tai sitä korvaavan muun erikseen sovitun kirjallisen suorituksen perusteella. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista läsnäoloa ryhmäopetuksessa sekä annettujen tehtävien suorittamista. Ryhmäopetus ja itsenäiset tehtävät arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla hyväksytty/hylätty, mutta ne voivat vaikuttaa kurssin arvosanaan korottavasti.

Luennot 30 t, ryhmätyöskentely 6 t, itsenäiset tehtävät + tentti

Opintojaksoon kuuluu luentokurssi, ryhmäopetusta ja itsenäisiä tehtäviä. Luentokurssi ja kirjallisuus suoritetaan tentissä tai muulla erikseen sovittavalla kirjallisella tavalla. Ryhmäopetuksessa vuorovaikutus ja sen käyttö opetuksessa on oleellisessa roolissa, ja ryhmäopetuksessa tulee olla läsnä. Osa ryhmäopetuksesta voi olla omatoimista. Itsenäisiin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi kouluvierailuja, erilaisiin aineistoihin perehtymistä ja niiden esittelyä sekä tuntisuunnitelmien laadintaa.

Tenttipäivät:
la 22.9.2018 klo 9-11
ke 7.11.2018 klo 17-19 (HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ)
la 1.12.2018 klo 9-11

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat