Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Akateemiset tekstitaidot 2 op alkaa verkkokurssina 30.10.2017. Ilmoittautuminen on käynnissä!

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii viestinnän parissa työskenteleville sekä kaikille tieteellisestä kirjoittamisesta kiinnostuneille. Opintojakso sisältyy Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden kandiohjelmaan.

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi suositeltavana virikkeellisenä oheislukemistona on Yliraudanjoki, V. (2016). Lupa kirjoittaa - opas luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen. Helsinki: Books on Demand.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille ja pienryhmätyöskentelyyn verkossa sekä annettujen tehtävien suorittaminen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80%:n läsnäolo (osallistuminen verkkoluentoihin ja pienryhmätyöskentelyyn).

Tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Suositellaan osallistumista oman tieteenalan Akateemiset tekstitaidot - kurssille, mutta AYEDUK-AKT -kurssin voi korvata myös valtiotieteellisen Akateemiset tekstitaidot –kurssilla.

Verkkoluennot ja verkkotallenteet yht. 8 t + harjoitukset eli pienryhmätapaaminen verkossa 4 t (sis. ryhmän yhteinen kirjoitustehtävä) + itsenäinen työskentely ja opettajan ohjausta verkossa + henk.koht. kirjoitustehtävä + reflektoiva osio (oppimispäiväkirja) + omatoiminen työskentely 42 t

Opiskelija laatii pienryhmän kanssa kolme opettajan ohjeistamaa kirjoitustehtävää (yhteispituus 2-3 sivua). Lisäksi opiskelija laatii annettujen ohjeiden perusteella henkilökohtaisen kirjoitustehtävän (2 sivua) sekä reflektoivan oppimispäiväkirjan (2 sivua) verkkoluennoista ja -tallenteista, pienryhmäharjoituksista ja itsenäisestä työskentelystä ohjauksineen.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ma 30.10.2017. Moodle-sivulla on nähtävillä myös ohjeistus ennakkotehtävään, joka tulee suorittaa ensimmäiseen verkkoluentoon 6.11. mennessä.

Opetuksen aikataulu:

- ma 6.11.2017 klo 16.30-19.45 (verkkoluento)

- ma 13.11.2017 klo 16.30-19.45 (pienryhmätapaaminen verkossa)

- ma 20.11.2017 klo 16.30-19.00 (verkkoluento)

Pienryhmässä työstettävien harjoitustehtävien palautus Moodleen ma 27.11.2017 mennessä. Henkilökohtaisten kirjoitustehtävien palautus Moodleen ma 4.12.2017 mennessä.