Pedagoginen johtaminen on oppimisen muotoilua ja mahdollistamista. Millaisia ratkaisuja digitalisaatio avaa sille?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.9.2017
16:30 - 19:45
To 14.9.2017
16:30 - 19:45
To 21.9.2017
16:30 - 19:45
To 5.10.2017
16:30 - 19:45
To 12.10.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on valinnainen ja suunnattu kaikille kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pedagogisen johtajuuden muutosta ja merkitystä digiajalla. Opiskelija osaa rakentaa vuorovaikutuksen avulla avointa oppimisen ilmapiiriä monimuotoisessa ja muuttuvassa oppimisympäristössä teknologiaa hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti pedagogisten ratkaisujen ja digitaalisen oppimisympäristön välisiä merkityksiä oppimisen näkökulmasta. Opiskelija osaa reflektoida ja arvioida omaa pedagogisen johtamisen profiilin kehittymistä ja tavoitteita.

Kurssin aikana käsitellään johtajuuden, pedagogisen osaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä digitaalistuvassa koulutuskontekstissa. Kurssilla luodaan yhteiskehittämisen menetelmin pedagogisia ratkaisuja oppimisen johtamisen tueksi. Kurssin aikana perehdytään uusimpaan tutkimustietoon digipedagogiikasta, teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta sekä johtamisen muutoksesta.

Luentojen teemoja ovat mm. Oppiminen ja vuorovaikutus muutoksessa digiajalla, Pedagoginen johtaminen avoimessa oppimisympäristössä ja Oppimismuotoilu: Opiskelija keskiössä. Jokaisella luennolla työstetään yhteistä kurssin tuotosta (video) eteenpäin.

Oppimateriaali / oheislukemisto

Ajankohtainen vapaavalintainen tieteellinen artikkeli, esim. Male, T. & Palaiologou, I. 2011. Learning-centred leadership or pedagogical leadership? An alternative approach to leadership in education contexts.

Niinistö-Sivuranta, S. 2013. Sanoista syntyy yhteinen merkitys? Kommunikointitaidot luovassa oppimisympäristössä ja ammatillisessa kasvussa ammattikorkeakoulun visuaalisilla suunnittelualoilla. Tampereen yliopisto, Universitatis Tamperensis; 1827. Akateeminen väitöskirja.

Nevgi, A. 2014. Opetuksen pedagoginen kehittäminen ja johtaminen.

November, A. C. 2012. Who owns the learning? Preparing students for success in the digital age

Riabacke, A. & Riabacke M. 2015. Päätöksenteko. Uskalla tehdä toisin.

Salminen, H. 2014. Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi – viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteenpäin. Helsingin yliopisto. Akateeminen väitöskirja.

Siltala 2010. Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, 304. Akateeminen väitöskirja.

Torkki, J. 2014. Tarinan valta – kertomus luolamiehen paluusta.

Åhman, H. 2012. Mielen johtaminen organisaatiossa.

hyväksytty-hylätty

Kurssi voidaan hyväksyä myös valinnaisiin tieteenalaopintoihin tai valinnaisiin tieteenalaa tukeviin opintoihin esim. yleisen ja aikuiskasvatustieteen valinnaisiin sisältopintoihin tai erityispedagogiikan opintosuunnan kurssitarjottimeen.

Luentoja 20 t, verkkokeskusteluun osallistuminen teorian ja käytännön kokemuksen pohjalta, sosiaalisen median hyödyntäminen (Twitter) ja blogikirjoituksia kaksi tai essee kirjallisuuteen, kokemuksiin ja luentoihin pohjautuen. Lopputehtävänä tuotetaan kurssin aikana yhteinen video.

Aikataulu: kurssin kaikki tehtävät tehtynä ti 31.10.17.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 5.9.17. Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.