Kuva: Pixabay

Kuka on kehittäjä ja miten työtä nyt kehitetään?
Kuinka digitalisaatio vaikuttaa työn kehittämiseen?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on valinnainen ja suunnattu kaikille kasvatustieteellisistä teemoista ja oppimisesta kiinnostuneille.

Opintojaksolla tutustutaan ajankohtaisiin työn ja palvelujen kehittämisen menetelmiin, jotka tukevat yhtesöllisyyttä sekä jatkuvaa oppimista. Keskeinen opintojakson näkökulma on tarve siirtyä yksilöllisestä asiantuntijuudesta yhteisölliseen oppimiseen, jotta voidaan ketterästi ja joustavasti vastata nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Kehittävän työntutkimuksen lisäksi perehdytään LEAN-kehittämiseen (prosessien jatkuva parantaminen), palvelumuotoiluun, jossa korostuu kehittäminen asiakasrajapinnassa sekä digitaalisuuden merkitykseen kehittämistoiminnassa.

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy hahmottamaan työn kehittämisen eri lähestymistapojen ja menetelmien eroja ja yhteneväisyyksiä sekä tunnistaa niiden soveltamismahdollisuuksia erilaisissa työn konteksteissa sekä kehittämishaasteissa.

 • Työn kehittäminen historiallisesta näkökulmasta
 • Työn kehittämisen näkökulmat (asiakkaat, verkostot, prosessit, teknologia, strategia)
 • Työn kehittämisen keskeiset käsitteet

Opettajien osoittamat artikkelit, videot ja blogit

Kaikki kurssimateriaali ja kirjallisuus löytyy Moodlesta. Kurssi sisältää sekä suomen- että englanninkielistä materiaalia.

Opintojakson arviointi on hyväksytty/hylätty.

Flipped Learning/käänteinen opetus:

 • perehtyminen teemakohtaisiin verkkomateriaaleihin
 • ohjattua teeman mukaista ryhmätyöskentelyä verkossa materiaalien ja ryhmätehtävien puitteissa 25.1.-28.3.2021
 • opintojakson lopussa itsenäinen reflektiotehtävä 12.4.2021 mennessä

Flipped Learning/Käänteisen opetuksen ajatuksena on, että opiskelijat tutustuvat ensin itsenäisesti uusiin opiskelun kohteena oleviin teemoihin ja käsitteisiin joita sitten yhdessä työryhmissä käsitellään. Menetelmässä korostuu opiskelijoiden itsenäisyys, opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, yhteisöllisyys sekä teknologian käyttö opetuksessa.

Opiskelijoiden tulee tutustua Moodlessa annettuihin materiaaleihin ennen jokaisen verkkokeskusteluteeman alkamista. Varsinainen ryhmätyöskentely keskittyy ajatusten yhteiseen työstämiseen ennakkoon opiskellun materiaalin pohjalta sekä sen soveltamiseen ryhmätehtävien mukaisesti.

Työskentely on jaettu neljään teemaan ja jokaisen teeman osalta ryhmätyöskentelyn puolessa välissä toteutetaan Questions and Answers (Q&A) -tunti, missä opettajat antavat ohjausta ja vastaavat ryhmien etukäteen lähettämiin kysymyksiin.

Kurssin teemoja:

 • Johdatus työn kehittämiseen
 • Kehittävä työntutkimus (yhteisöllinen oppiminen)
 • LEAN kehittäminen (prosessien jatkuva kehittäminen)
 • Palvelumuotoilu (asiakasrajapinnalla kehittäminen)
 • Digitaalisuus kehittämisen kohteena

Aikataulu:

Orientaatioluento verkossa ti 12.1.2021 klo 17-18 (luento tallennetaan)

vk 2-4/2021: Orientaatio ja materiaaleihin tutustuminen
vk 4-5/2021: Ryhmätyöskentely: Johdatus työn kehittämiseen
vk 6-7/2021: Ryhmätyöskentely: Sisäisten prosessien kehittäminen
vk 8-9/2021: Ryhmätyöskentely: Kehittäminen asiakasrajapinnalla
vk 10-11/2021: Ryhmätyöskentely: Digitaalisuus kehittämisen kohteena ja välineenä
vk 12-13/2021: Reflektoiva lopputehtävä, palautus 12.4.2021 mennessä.

Teemojen ohjaustapaamiset verkossa:

Teema 1: ma 1.2. klo 17-18
Teema 2: ma 15.2. klo 17-18
Teema 3: ma 1.3. klo 17-18
Teema 4: ma 15.3. klo 17-18

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.1.2021. Kirjaudu Moodleen viimeistään 17.1., jotta ehdit kuunnella orientoivat tallenteet, ilmoittautua ryhmään ja sopia oman ryhmäsi kanssa ryhmän työskentelytavat ennen ensimmäistä ryhmätyöskentelyjaksoa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelmien yhteisiä valinnaisia opintoja.