Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kuvaus

Opintojakso on valinnainen ja suunnattu kaikille kasvatustieteellisistä teemoista ja oppimisesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan

  • Opiskelija on monipuolistanut teoreettista ja ammatillista osaamistaan.
  • Opiskelija on saanut erilaisia näkökulmia kasvatukseen, koulutukseen ja yhteiskuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
  • Tutustutaan erilaisiin kasvatuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan ilmiöihin opiskelijan oman valinnan mukaan.
  • Kehitetään omaa ammatillista osaamista osallistumalla tarjolla oleviin luentotilaisuuksiin tai seminaareihin.

Opettajan osoittama kurssikohtainen kirjallisuus.

Opintojakson arviointi on hyväksytty/hylätty.

Opintojakso on valinnainen ja suunnattu kaikille kasvatustieteellisistä teemoista ja oppimisesta kiinnostuneille.

Opintojakson tavoitteena on monialaisesti ymmärtää lapsuuden kehitystä, kehitykseen sisältyviä mahdollisuuksia, riskitekijöitä ja kehityksen hitautta sekä aikuisten vastuuta lapsen kehityksen ja kasvun tukijana. Opintojakso sisältää teemoja kasvun ja kasvatuksen iloista ja riskeistä sekä mahdollisuuksista ja vastuusta, jotka nousevat lapsen luonnollisen kehityksen ja aikuisten todellisuuden välisistä jännitteistä.

Kurssin luentoaikataulu:

Ma 23.8. 16.30-19: Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaa perustuen, lapsen kiintymysmallien kehitys varhaislapsuudessa ja hyvä hoiva, KT Erja Rusanen

To 26.8. 17-19: Vanhempien masentuneisuuden vaikutus lapsen psykososiaaliseen kehitykseen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Johanna Pietikäinen

Ma 30.8. 16.30-19: Äiti- vauva suhteen kehitys ja taaperon emotionaaliset ongelmat, KT Erja Rusanen

To 2.9. 17-19: Lasten pelot turvattomuuden näkökulmasta, Sosiaalipsykologian professori (emerita) Anja Riitta Lahikainen

Ma 6.9. 17-19: Itseohjautuvuus ja aivojen kehitys, Dosentti Aino Saarinen

To 9.9. 17-19: Kasvatustyylien yhteys 5- vuotiaan lapsen ADHD-piirteisiin, LL Hanna Huhdanpää

Luentotallenne: Elektroninen media ja viisivuotiaan lapsen psyyke, VTM Janette Niiranen

Oppimistehtävän palautus viimeistään ma 27.9.2021 klo 9.00.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 20.8.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Verkkoluennot (reaaliaikaiset ja tallenteet) ja verkkoluentoihin ja kirjallisuuteen perustuva kirjallinen tehtävä.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelmien yhteisiä valinnaisia opintoja.