Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kohti tutkivaa työtapaa kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 10.8.2020 - 12.10.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kohti tutkivaa työtapaa Espoon työväenopisto kevät 2020 5 Cr Luentokurssi 29.2.2020 - 22.4.2020 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Kohti tutkivaa työtapaa kevät 2020 5 Cr Kurssi 13.1.2020 - 16.3.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 6.1.2020 - 9.3.2020 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa Järvenpään opisto, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 6.1.2020 - 9.3.2020 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kohti tutkivaa työtapaa Korvaava tehtävä kevät 2020 5 Cr Kirjallinen työ 26.11.2019 - 11.5.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki syksy 2019 5 Cr Luentokurssi 26.10.2019 - 8.1.2020 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2019-2020 (Alkio-opisto) 5 Cr Verkkokurssi 15.10.2019 - 20.4.2020 Jyväskylä Alkio-opisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2019-2020 (HEO) 5 Cr Verkkokurssi 15.10.2019 - 20.4.2020 Helsinki Helsingin evankelinen opisto
Kohti tutkivaa työtapaa kevät 2020 (Järvenpään opisto) 5 Cr Verkkokurssi 15.10.2019 - 20.4.2020 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2019-2020 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 5 Cr Verkkokurssi 15.10.2019 - 20.4.2020 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2019-2020 5 Cr Verkkokurssi 15.10.2019 - 20.4.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa Korvaava tehtävä syksy 2019 5 Cr Kirjallinen työ 2.9.2019 - 28.10.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 12.8.2019 - 14.10.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa Espoon työväenopisto kevät 2019 5 Cr Luentokurssi 2.3.2019 - 23.4.2019 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Kohti tutkivaa työtapaa kevät 2019 5 Cr Luentokurssi 14.1.2019 - 11.2.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki syksy 2018 5 Cr Luentokurssi 10.11.2018 - 8.1.2019 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 29.10.2018 - 6.5.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2018-2019 (Alkio-opisto) 5 Cr Verkkokurssi 29.10.2018 - 6.5.2019 Jyväskylä Alkio-opisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2018-2019 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 5 Cr Verkkokurssi 29.10.2018 - 6.5.2019 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2018-2019 (Järvenpään opisto) 5 Cr Verkkokurssi 29.10.2018 - 6.5.2019 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2018-2019 (HEO) 5 Cr Verkkokurssi 29.10.2018 - 6.5.2019 Helsinki Helsingin evankelinen opisto
Kohti tutkivaa työtapaa Korvaava tehtävä lv 2018-2019 5 Cr Kirjallinen työ 1.9.2018 - 15.4.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 20.8.2018 - 15.10.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa Korvaava tehtävä kesä 2018 5 Cr Kirjallinen työ 2.5.2018 - 13.8.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa Korvaava tehtävä kevät 2018 5 Cr Kirjallinen työ 5.3.2018 - 13.8.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi helmikuu 2018 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2018 - 23.4.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Alkio-opisto) 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2018 - 23.4.2018 Jyväskylä Alkio-opisto
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Järvenpään opisto) 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2018 - 23.4.2018 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2018 - 23.4.2018 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (HEO) 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2018 - 23.4.2018 Helsinki Helsingin evankelinen opisto
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Espoon työväenopisto) 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2018 - 23.4.2018 Espoo Omnia koulutus, Espoon Työväenopisto
Kohti tutkivaa työtapaa lähiopinnot kevät 2018 5 Cr Kurssi 15.1.2018 - 5.3.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi tammikuu 2018 5 Cr Verkkokurssi 8.1.2018 - 5.3.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa (Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki) 5 Cr Luentokurssi 11.11.2017 - 8.1.2018 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi syksy 2017 5 Cr Verkkokurssi 30.10.2017 - 8.1.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Järvenpään opisto) 5 Cr Verkkokurssi 30.10.2017 - 8.1.2018 Järvenpää Järvenpään Opisto
Peruttu Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 5 Cr Verkkokurssi 28.8.2017 - 17.9.2017 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Sisältö

Opintojaksolla

 • tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä,
 • tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita,
 • tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
 • perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

Valitse joko vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 2

Vaihtoehto 1:

 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011 tai 2014). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä) ja
 • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä)

Vaihtoehto 2

 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011 tai 2014). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä) ja

kaksi teosta valinnaisesti seuraavista:

 • Anttila, P. 2000: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Hamina: Akatiimi. Soveltuvin osin.
 • Heikkilä, T., 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, sivut 7–79. 7. uudistettu painos tai uud. painos.
 • Metsämuuronen, J. 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus, Luku I, sivut 32–94, 102–133.

Opettajan osoittamat tutkimusartikkelit

Suositeltava kirjallisuus:

 • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0–5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa seuraavien opintosuuntien perusopintoja:

erityispedagogiikka
luokanopettaja
varhaiskasvatuksen opettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede

Jos suoritat ylläolevista opintosuunnista useamman opintosuunnan perusopinnot 25 op, joihin kaikkiin sisältyy ko. jakso Kohti tutkivaa työtapaa, suoritat jakson vain kerran ja saat muihin opintosuuntien perusopintoihin hyväksiluvun jaksosta Kohti tutkivaa työtapaa opintopisteineen. Se kirjataan uudelleen opintopisteineen ja arvosanoineen uuteen kokonaisuuteen. Ilmoita tästä perusopintojen koontia pyytäessäsi. Ilmoitusvastuu on opiskelijalla. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin.
Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.

Hyväksiluvun voi saada myös jaksosta Tieteellisen ajattelun perusteet oppimisen ja opetuksen kontekstissa 5 op.

Jos olet suorittanut 2012-2016 tutkintovaatimusten mukaisen kurssin; Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op, osaaminen osoitetaan korvaavalla tehtävällä.

Huom!

Jos olet ennen 1.8.2017 tutkinto-opintosi Helsingin yliopistossa aloittanut, etkä ole siirtynyt 1.8.2017 alkaneisiin uusiin koulutusohjelmiin, sinua koskevat kasvatustieteellisen tiedekunnan vanhat pysyväismääräykset ja hyväksilukulinjaukset.

 • Johonkin opintokokonaisuuten jo sidottua Kohti tutkivaa työtapaa –opintojaksoa ei hyväksilueta uudelleen sellaisenaan, vaan suoritat sen toiseen opintosuuntaan tekemällä kurssia korvaavan tehtävän.
 • Jos olet suorittanut johonkin opintokokonaisuuteen vanhan rakenteen mukaisen jakson Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op tai Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op, suoritat uuteen opintokokonaisuuteen jakson Kohti tutkivaa työtapaa 5 op normaalisti. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op tai Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op jaksoilla ei voi korvata Kohti tutkivaa työtapaa -jaksoa, mikäli tarvitset tutkintoosi opintopisteet molemmista opintokokonaisuuksista.

Huom!

Yliopistossa suoritettuun alempaan korkeakoulututkintoon jo sisältyneitä opintoja ei ole mahdollista hyväksilukea Helsingin yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Toteutus

Suoritustapa a) verkko-opinnot
Suoritustapa b) lähiopinnot