Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 18.11.2017
09:00 - 13:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen opiskelijat:

 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I - opintojaksoja järjestetään kaksi kurssia lv 2017-2018 aikana, joihin ilmoittautuminen alkaa samana päivänä eli 11.7.2017. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeuden, osallistuvat lkv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin.

  Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

  Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Erillisiin erityisopettajan opintoihin opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston eriliisiin erityisopettajan opintoihin opinto-oikeuden saaneet opiskelijat, jotka haluavat täydentää opintonsa erityispedagogiikan aineopinnoiksi, osallistuvat lkv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin seuraaviin erityispedagogiikan aineopintoihin: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op ja Seminaarityö 5 op.

  Jos sinulla on opinto-oikeus erilisiin erityisopettajan opintoihin Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

  Jos sinulle ei ole myönnetty ko. opinto-oikeutta, sinun tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Weboodissa ilmoittautuminen alkaa ma 14.8.2017.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksolla vaadittavat edeltävät opinnot:

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opintojakson aikana perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opintojaksolla harjoittelet laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuasi tunnet laadullisia lähestymistapoja ja osaat soveltaa niitä sekä pohtia, mitä merkityksiä tutkimuksella on tai voisi olla.

Opintojakson tarkoitus on innostaa laadullisen tutkimuksen soveltamiseen. Opintojaksolla perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Suositeltava kirjallisuus:

 • Opintojaksosta vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.

Asteikolla 0 - 5.

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla:

a) Luentotallenteet 12 t, ohjattu ja itsenäinen verkkotyöskentely 13 t, ryhmäopetus (lähiopetuspäivä Helsingissä 18.11.) 5 t , kirjallisuus ja oppimistehtävä
b.) Ahot-tehtävä ma 18.9.17 mennessä

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä muuten paitsi la 18.11.17 klo 9.00-13.30 järjestetään Kvalitatiivisen tutkimuksen työpaja Helsingissä. Verkkokurssi alkaa ti 26.9. ja jatkuu ma 27.11.17 saakka. Moodle avautuu ti 5.9.17.

Ensimmäisen tehtävän (PP-audio) palautus on la 28.10. ja kurssin lopputehtävä palautetaan ma 27.11.17 mennessä Moodleen.

Mikäli olet suorittanut aiemmin saman sisältöisen opintojakson, voit hakea korvaavuutta opintojaksosta tekemällä Ahot-tehtävän (= Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen -tehtävän) ma 18.9.17 mennessä. Voit hakea korvaavuutta sen jälkeen kun olet ilmoittautunut opintoihin ja maksanut opintomaksun. Ahot-tehtävä on Moodlessa, jonne se myös palautetaan opettajan arvioitavaksi. Opettaja tarkistaa tehtävän ennen kurssin alkamisesta.


Moodlen linkki ja kurssiavain:

 • Avoimen opiskelijat: löydät Moodle –tiedot kirjautumalla yliopiston käyttäjätunnuksella Omat sivut -palveluun. Saat yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Kaikille lukuvuonna 17-18 erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneille on lukuvuoden alussa lähetetty sähköpostilla kaikkien lukuvuoden opintojaksojen Moodle-osoitteet ja kurssiavaimet. Käytä niitä Moodleen kirjautumisessa. Mikäli sinulla ei vielä ole näitä tietoja, ota yhteyttä osoitteella avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi tarvittavat Moodle-tunnukset.
 • Erillisiin erityisopettajan opintoihin oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Ilmoittauduttuasi opintojaksolle WebOodissa, ota yhteyttä osoitteella avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi tarvittavat Moodle-tunnukset.

Opintojakso on yhteisopetusta: jaksolle osallistuvat Avoimen yliopiston opiskelijat, erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden ja erillisiin erityisopettajan opintoihin oikeuden saaneet HY:n opiskelijat.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede