Pixabay

Opintojaksolla pääset harjoittelemaan laadullisen tutkimuksen toteuttamista sekä perehtymään laadullisen tutkimuksen lähtökohtiin ja lähestymistapoihin reflektiivisyyttä painottaen.

HUOM! Päivitys 13.3.2020: lähiopetuspäivä 4.4.2020 on peruttu ja korvataan verkkotyöskentelyllä. Ohjeet verkkotyöskentelyyn julkaistaan Moodlessa.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Kvalitatatiiviset tutkimusmenetelmät I - opintojaksoa järjestetään kaksi kurssia lukuvuonna 2019-2020. lmoittautuminen jaksoille alkaa samana päivänä eli 4.8.2019. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Erityispedagogiikan valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeuden, osallistuvat lkv 2019-2020 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnan kautta saatavan ilmoittautumislinkin kautta (ei WebOodissa). Lukuvuonna 19-20 valinnaisten opintojen opinto-oikeuden saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii Kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opintojakson aikana perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opintojaksolla harjoittelet laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuasi tunnet laadullisia lähestymistapoja ja osaat soveltaa niitä sekä pohtia, mitä merkityksiä tutkimuksella on tai voisi olla

Opintojakson tarkoitus on innostaa laadullisen tutkimuksen soveltamiseen. Opintojaksolla perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Suositeltava kirjallisuus:

  • Opintojaksosta vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.

Asteikolla 0 - 5.

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla:

  • A) Luentotallenteet 12 t, ohjattu ja itsenäinen verkkotyöskentely 13 t, ryhmäopetus (lähiopetuspäivä Helsingissä 4.4.2020) 5 t, kirjallisuus ja oppimistehtävä
  • B) Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT)-tehtävä vastaavan opintojakson jo aiemmin suorittaneille tai vastaavan sisällöllisen osaamisen muuta kautta hankkineille. Tehtävän palautus Moodleen 6.2.2020 mennessä. Lisätietoja tehtävästä ja jakson hyväksilukukäytännöistä löydät Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT) -opinto-ohjelmasta.

A-suoritustapa on yhden lähiopetuspäivän sisältävä verkkokurssi. Opetus toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä muuten paitsi lauantaina 4.4.2020 klo 9.00-13.30, jolloin on työpajapäivä Helsingissä. Työpajassa on läsnäolopakko.
Päivitys 13.3.2020: lähiopetuspäivä on peruttu ja korvataan verkkotyöskentelyllä. Ohjeet verkkotyöskentelyyn julkaistaan Moodlessa.

Verkkokurssi alkaa 12.2.2020 ja jatkuu 15.4.2020 saakka.

Kurssi vaatii aktiivista osallistumista heti alusta alkaen ja sisältää useampia tehtäväpalautuksia. Kurssin lopputehtävä palautetaan 15.4.2020 mennessä Moodleen.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.1.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston ja kasvatustieteen koulutusohjelman erityispedagogiikan opintosuunnan yhteisopetuksena sekä yliopiston että Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede