Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

AHOT-suoritustapa on tarkoitettu vastaavan jakson jo aiemmin suorittaneille tai muuten vastaavan sisällöllisen osaamisen hankkineille. Ilmoittautuminen tapahtuu Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (syksy 2019) -jakson opinto-ohjelman kautta (lisätietoja ilmoittautumisohjeiden yhteydessä).

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 4.8.2019 ja tapahtuu Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (syksy 2019) -jakson opinto-ohjelman kautta.

Linkki opinto-ohjelmaan: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (syksy 2019)

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT) on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet saman sisältöisen jakson tai muuten hankkineet vastaavan sisällöllisen osaamisen.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opintojakson aikana perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opintojaksolla harjoittelet laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuasi tunnet laadullisia lähestymistapoja ja osaat soveltaa niitä sekä pohtia, mitä merkityksiä tutkimuksella on tai voisi olla

Opintojakson tarkoitus on innostaa laadullisen tutkimuksen soveltamiseen. Opintojaksolla perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Suositeltava kirjallisuus:

  • Opintojaksosta vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.

Asteikolla 0 - 5.

Kirjallinen näyttötehtävä, joka korvaa jakson AYEDUK002 suorituksen. Tehtävän palautus Moodleen 3.9.2019 mennessä.

Mikäli olet suorittanut aiemmin saman sisältöisen opintojakson tai muuten hankkinut vastaavan sisällöllisen osaamisen, voit hakea korvaavuutta opintojaksosta tekemällä kirjallisen ennakkotehtävän (AHOT) (AHOT= Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen -tehtävän) 3.9.2019 mennessä. Kirjallisen tehtävän voi tehdä ilmoittautumalla Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (syksy 2019) -opintojaksolle. Tehtävän ohjeistus löytyy syksyn Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I -jakson Moodlesta, jonne tehtävä myös palautetaan opettajan arvioitavaksi. Tehtävä sisältää Moodlessa mainittuun kirjallisuuteen tutustumisen. Opettaja tarkistaa tehtävän ennen kurssin alkamisesta ja jos tehtävä hylätään tai olet tyytymätön arvosanaan, voit osallistua itse kurssin opetukseen.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 21.08.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (syksy 2019) -jakson opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Ennen ilmoittautumista luethan tarkkaan ohjeistuksen jakson korvavuuskäytännöistä

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I -jakson AHOT-käytännöt:

1. Vastaavan sisältöinen jakso suoritettu toisessa korkeakoulussa

  • Jos olet suorittanut vastaavan sisältöisen jakson toisessa korkeakoulussa, voit anoa korvaavuutta korvaavuushakemuksella Avoimen yliopiston yleisten korvaavuuskäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja löydät Avoimen yliopiston verkkosivujen AHOT-ohjeistuksesta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa kirjallisen ennakkotehtävän.

2. Jakson suoritus tarvitaan kahteen eri opintokokonaisuuteen ja vastaava suoritus on jo tehty toiseen opintosuuntaan Helsingin yliopistossa/Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede

Korvaavuusmenettely riippuu siitä, milloin olet opintosi aloittanut ja minkä tutkintovaatimusten mukaisesti aikaisempi suoritus on tehty:

Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet tutkinto-opiskelijat, jotka eivät ole siirtyneet uuteen koulutusohjelmaan:

  • Sinua koskevat Kasvatustieteellisen tiedekunnan vanhat pysyväismääräykset ja hyväksilukulinjaukset. Toiseen opintokokonaisuuten jo suoritettua ja sidottua Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -jaksoa ei hyväksilueta uudelleen sellaisenaan, vaan suoritat jakson kirjallisella ennakkotehtävällä (AHOT).

Avoimen yliopiston opiskelijat tai uusien koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat:

  • Jos olet suorittanut täsmälleen vastaavan, nykyisten tutkintovaatimusten mukaisen opintojakson toisen opintosuunnan opintokokonaisuuteen saat hyväksiluvun suoraan aikaisemman suorituksen perusteella. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.
  • 2012-2016 tutkintovaatimusten mukaisesti tehty suoritus jaksosta Laadulliset tutkimusmenetelmät I (3 op) ei oikeuta hyväksilukuun. Jakso suoritetaan kirjallisella ennakkotehtävällä (AHOT). Jos olet kuitenkin tehnyt suorituksen Yleisen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineeseen ja suoritus on laajuudeltaan vähintään 5 op saat hyväksiluvun koontipyynnön yhteydessä. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.
  • 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaisesti tehty Tutkimusmenetelmät I (5 op) jakso voidaan hyväksilukea sellaisenaan kertaalleen joko Kvalitatiivisten tai Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien (5 op) suoritukseksi koontipyynnön yhteydessä. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta. Jos olet suorittanut jakson Tutkimusmenetelmät 1 (5 op) yhteen opintokokonaisuuteen ja tarvitset toiseen opintokokonaisuuteen molemmat jaksot Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, tulee toinen jaksoista suorittaa normaalisti osallistumalla opintojakson opetukseen ja toisesta jaksosta saat hyväksiluvun. Voit itse valita, kumpi jaksoista hyväksiluetaan.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede