Pixabay

Opintojaksolla pääset harjoittelemaan laadullisen tutkimuksen toteuttamista sekä perehtymään laadullisen tutkimuksen lähtökohtiin ja lähestymistapoihin reflektiivisyyttä painottaen.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opetuksen käynnistymistä. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla kyseisen opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Erityispedagogiikan valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeuden, osallistuvat lkv 2020-2021 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnan kautta saatavan ilmoittautumislinkin kautta (ei WebOodissa). Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Suositus: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kurssin tarkoitus on innostaa ja perehdyttää laadulliseen tutkimukseen. Kurssilla perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.

Kurssin suoritettuasi tunnet laadullisia lähestymistapoja ja niitä yhdistäviä keskeisiä teemoja ja osaat soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Eskola, J & Suoranta, J (1998, tai mikä vain uudempi painos) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Luku 1.
  • Opintojaksosta vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.

Suositeltava kirjallisuus:

  • Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Asteikolla 0 - 5.

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla:

  • A) Verkkokurssi sisältäen luentotallenteet 12 t, ohjattu ja itsenäinen verkkotyöskentely 13 t, kirjallisuus ja oppimistehtävä
  • B) Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT)-tehtävä vastaavan opintojakson jo aiemmin suorittaneille tai vastaavan sisällöllisen osaamisen muuta kautta hankkineille. Tehtävän palautus Moodleen 7.9.2020 mennessä. Lisätietoja tehtävästä ja jakson hyväksilukukäytännöistä löydät Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT) -opinto-ohjelmasta.

A-suoritustapa on verkkokurssi. Opetus toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Verkkokurssi alkaa 15.9.2020 ja jatkuu 16.11.2020 saakka.

Kurssi vaatii aktiivista osallistumista heti alusta alkaen ja sisältää useampia tehtäväpalautuksia. Kirjauduthan Moodleen viimeistään 14.9.2020. Kurssin lopputehtävä palautetaan 16.11.2020 mennessä Moodleen.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 24.8.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssi on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede