Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.8.2021
17:00 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Suositus: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kurssin tarkoitus on innostaa ja perehdyttää laadulliseen tutkimukseen. Kurssilla perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.

Kurssin suoritettuasi tunnet laadullisia lähestymistapoja ja niitä yhdistäviä keskeisiä teemoja ja osaat soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Pakollinen kirjallisuus:

Eskola, J & Suoranta, J (1998, tai mikä vain uudempi painos) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Luku 1.
Kurssista vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.

Suositeltava kirjallisuus:

Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Asteikolla 0 - 5.

Kohderyhmä

Kurssi sopii kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositeltavat edeltävät opinnot: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Toteutustapa

Kurssin voi suorittaa kahdella eri tavalla:

  • A) Verkkokurssi: verkkoluennot, joista 1 reaaliaikaisena ja 12 tuntia tallenteina, ohjattu ja itsenäinen verkkotyöskentely, sisällönanalyysi -harjoitus parityönä, kirjallisuus ja kirjallinen oppimistehtävä.
  • B) Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT)-tehtävä vastaavan opintojakson jo aiemmin suorittaneille tai vastaavan sisällöllisen osaamisen muuta kautta hankkineille. Tehtävän palautus Moodleen 15.8.2021 mennessä. Lisätietoja tehtävästä ja jakson hyväksilukukäytännöistä löydät Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT) -opinto-ohjelmasta.

Verkkokurssi vaatii aktiivista osallistumista heti alusta alkaen ja sisältää useampia tehtäväpalautuksia. Kirjauduthan Moodleen viimeistään 13.8.2021. Kurssin lopputehtävä palautetaan 11.10.2021 mennessä Moodleen.
Reaaliaikainen verkkoluento toteutetaan Zoom-videokokouspalvelun välityksellä ja linkin luentoon löydät Moodlesta. Luento tallennetaan.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 9.8.2021.
Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Arviointi

Asteikolla 0-5.

Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkokurssi: verkkoluennot, joista 1 reaaliaikaisena ja 12 tuntia tallenteina, ohjattu ja itsenäinen verkkotyöskentely, sisällönanalyysi -harjoitus parityönä, kirjallisuus ja kirjallinen oppimistehtävä. Vaihtoehtoisesti jakson voi suorittaa ennakkotehtävällä (AHOT), joka on tarkoitettu vastaavan kurssin jo aiemmin suorittaneille tai vastaavan sisällöllisen osaamisen muuta kautta hankkineille.

Kurssi on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede