Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 6.3.2018
17:00 - 19:45
Ma 12.3.2018
16:30 - 19:45
Ma 19.3.2018
16:30 - 19:45
Ma 26.3.2018
16:30 - 19:45
To 5.4.2018
16:30 - 19:45
Ma 9.4.2018
16:30 - 19:45
Ma 16.4.2018
16:30 - 19:45
Ma 23.4.2018
16:30 - 19:45
Ke 2.5.2018
16:30 - 19:45
Ma 7.5.2018
16:30 - 19:45
Ke 23.5.2018
17:00 - 19:45
Ti 28.8.2018
17:00 - 19:45
Ke 26.9.2018
17:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen opiskelijat:

 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I - opintojaksoja järjestetään useita lv 2017-2018 aikana, joihin ilmoittautuminen alkaa samana päivänä eli 11.7.2017. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta Avoimen yliopiston verkkosivujen opinto-ohjelmassa.

Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeuden, osallistuvat lkv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin.

  Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

  Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Erillisiin erityisopettajan opintoihin opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston eriliisiin erityisopettajan opintoihin opinto-oikeuden saaneet opiskelijat, jotka haluavat täydentää opintonsa erityispedagogiikan aineopinnoiksi, osallistuvat lkv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin seuraaviin erityispedagogiikan aineopintoihin: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op ja Seminaarityö 5 op.

  Jos sinulla on opinto-oikeus erilisiin erityisopettajan opintoihin Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

  Jos sinulle ei ole myönnetty ko. opinto-oikeutta, sinun tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Weboodissa ilmoittautuminen alkaa ma 14.8.2017.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksolla vaadittavat edeltävät opinnot:

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Opit myös kuvaamaan ja analysoimaan aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoimaan tuloksia.

Opintojaksolla perehdyt määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin, keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn.

Asteikolla 0 - 5.

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla:.

a.) Luentoja ja ryhmäopetusta yht. 30 t, lisäopetusta ja ohjausta yht. 10 t lähiopetuksena ja verkossa sekä kirjallisuus. Luentokurssi käynnistyy ma 12.3.2018.

b.) Ahot-tentti ti 6.3.2018 klo 17.00-19.45 HUOM! Tentin ajankohta siirtynyt.


a.) suoritustavan mukaan suorittavien aikataulut:

Ma 12.3.18 klo 16.30-19.45
Ma 19.3.18 klo 16.30-19.45
Ma 26.3.18 klo 16.30-19.45
To 5.4.18 klo 16.30-19.45
Ma 9.4.18 klo 16.30-19.45
Ma 16.4.18 klo 16.30-19.45
Ma 23.4.18 klo 16.30-19.45
Ke 2.5.18 klo 16.30-19.45 (2 t opetusta + 2 t vapaaehtoista ohjausta)
Ma 7.5.18 klo 16.30-19.45 (4 t vapaaehtoista ohjausta)

Luennot ja harjoitukset lomittuvat opetuksessa. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa. Huomioithan, että kurssilla on olennaista oman itsenäisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä esim. kotikoneella, johon voi maksutta ladata SPSS 23- ohjelman. Lisätietoja luennoilla. SPSS-ohjelman lataaminen vaatii erillisen lautausluvan myöntämisen. Jos ilmoittaudut ja saat paikan jaksolta 27.2.2018 jälkeen, olethan yhteydessä vastuuopettaja Taina Lehtiseen (taina.lehtinen@helsinki.fi). SPSS-ohjelmaa käytetään heti ensimmäisestä luentokerrasta lähtien.


Vaihtoehtoiset lähitenttipäivät
(tentteihin tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä jakson opettajalle. HUOM! Uusintatenttien ilmoittautuminen Juhani Lehdolle juhani.e.lehto(at)helsinki.fi):

ke 23.5.18 klo 17.00-19.45
ti 28.8.18 klo 17.00-19.45 HUOM! Tenttiaika muuttunut (päivitetty 7.3.2018)
ke 26.9.18 klo 17.00-19.45

b.) suoritustavan eli AHOT-tentillä suorittajien ohjeet

Jos sinulla on aikaisempien opintojen perusteella tai muuten hyvät valmiudet analysoida tilastollisia aineistoja SPSS-ohjelmalla, sinun ei tarvitse osallistua luennoille eikä harjoituksiin, vaan voit ilmoittautua suoraan Ahot-tenttiin (= Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen -tenttiin). Tenttiin voit osallistua ilman aikasempia kursseja ja sinun EI tarvitse osoittaa (esim. todistuskopiolla) etukäteen hyviä tilastollisen analyysin taitoja. Aikaisemmat kurssit eivät kelpaa Ahot-tenttisuorituksiksi.

Voit käydä opintojakson Moodlessa vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä, ks. https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153 Moodlessa on myös ohjeet Ahot-tenttiin osallistumisesta. Ahot-tenttiin voit osallistua, kun olet ilmoittautunut opintoihin, maksanut opintomaksun sekä ilmoittanut osallistumisestasi viimeistään 21.2.18 opettajalle taina.lehtinen(at)helsinki.fi. Opettaja tarkistaa tentin ennen kurssin alkamisesta. Ahot-tentin suoritus rekisteröidään 5 op:n normaalisuorituksena.

Tietoa verkko-oppimisympäristö Moodlen käytöstä kurssilla

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena Moodle. Osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153. Voit käydä vapaasti harjoittelemassa Moodlessa sinulle sopivana ajankohtana. Et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi.

Kurssin varsinainen Moodle avautuu ke 21.2.18. Ohessa ohjeet, miten eri opiskelijaryhmät saavat Moodlen linkin ja kurssiavaimen.


Moodlen linkki ja kurssiavain:

 • Avoimen opiskelijat: löydät Moodle –tiedot kirjautumalla yliopiston käyttäjätunnuksella Omat sivut -palveluun. Saat yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Kaikille lukuvuonna 17-18 erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneille on lukuvuoden alussa lähetetty sähköpostilla kaikkien lukuvuoden opintojaksojen Moodle-osoitteet ja kurssiavaimet. Käytä niitä Moodleen kirjautumisessa. Mikäli sinulla ei vielä ole näitä tietoja, ota yhteyttä osoitteella avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi tarvittavat Moodle-tunnukset.
 • Erillisiin erityisopettajan opintoihin oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Ilmoittauduttuasi opintojaksolle WebOodissa, ota yhteyttä osoitteella avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi tarvittavat Moodle-tunnukset.

Opintojakso on yhteisopetusta: jaksolle osallistuvat Avoimen yliopiston opiskelijat, erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden ja erillisiin erityisopettajan opintoihin oikeuden saaneet HY:n opiskelijat.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
kotitaloustiede
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede