Kuva: Pixabay

Jaksolla tutustut tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn ja opit määrällisen tutkimuksen toteuttamisen periaatteet.

HUOM! Kevään kurssin luennot/harjoituskerrat siirretty verkko-opetukseksi ja toukokuun sekä elokuun tentit verkkotenteiksi (päivitys 13.3.2020). Asiasta on lähetetty kaikille ilmoittautuneille infoviesti. Tarkemmat ohjeet löytyvät viestistä sekä maanantaista 16.6. lähtien myös jakson Moodlesta.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.3.2020
16:30 - 19:45
To 19.3.2020
16:30 - 19:45
Ma 23.3.2020
16:30 - 19:45
Ma 30.3.2020
16:30 - 19:45
Ma 6.4.2020
16:30 - 19:45
Ke 15.4.2020
16:30 - 19:45
Ma 20.4.2020
16:30 - 19:45
Ma 27.4.2020
16:30 - 19:45
Ma 4.5.2020
16:30 - 19:45
Ma 25.5.2020
17:00 - 19:45
Ma 17.8.2020
17:00 - 19:45
Ma 21.9.2020
17:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I - opintojaksoa järjestetään kaksi kurssia lukuvuonna 2019-2020. lmoittautuminen jaksoille alkaa samana päivänä eli 5.7.2019. Kevään jakson ilmoittautuminen päättyy 8.3.2020. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Erityispedagogiikan valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeuden, osallistuvat lkv 2019-2020 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnan kautta saatavan ilmoittautumislinkin kautta (ei WebOodissa). Lukuvuonna 19-20 valinnaisten opintojen opinto-oikeuden saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii Kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Opit myös kuvaamaan ja analysoimaan aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoimaan tuloksia.

Opintojaksolla perehdyt määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin, keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn.

 • Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017). Tilastollisten menetelmien perusteet, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Vehkalahti, K. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
 • Komulainen, E. & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
 • Karma, K. & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, 65–114. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130.
 • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/

Asteikolla 0 - 5.

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla:

 • A) Luentoja ja ryhmäopetusta yht. 30 t, lisäopetusta ja ohjausta yht. 10 t lähiopetuksena ja verkossa sekä kirjallisuus

HUOM! Luennot ja ryhmäopetus siirretään verkkoon koronavirustilanteen vuoksi. Lisätietoja jakson Moodlessa. Myös ainakin 2 ensimmäistä tenttikertaa toteutetaan verkkotentteinä.

 • B) Ennakkotentti 24.2.2020 klo 17.00-19.45 vastaavan opintojakson jo aiemmin suorittaneille. Lisätietoja tentistä ja jakson hyväksilukukäytännöistä löydät Ennakkotentti ja AHOT -opinto-ohjelmasta. Tenttiin voit osallistua, kun olet ilmoittautunut opintoihin, maksanut opintomaksun sekä ilmoittanut osallistumisestasi viimeistään pe 14.2.2020 opettajalle taina.lehtinen(at)helsinki.fi. Opettaja tarkistaa tentin ennen kurssin alkamisesta. Ennakkotentin suoritus rekisteröidään 5 op:n normaalisuorituksena.

A-suoritustavan eli luentokurssin tarkemmat tiedot:

Luennot ja harjoitukset lomittuvat opetuksessa. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa. Huomioithan, että kurssilla on olennaista oman itsenäisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä esim. kotikoneella, johon voi maksutta ladata SPSS-ohjelman. Lisätietoja luennoilla.
HUOM! Lähitapaamisissa tietotekniikkaluokassa työskennellään luokan työasemilla työasemien koneita (ei omia koneita) käyttäen.
Luentojen aikataulut löydät ylhäältä Aikataulut-osion alta. Viimeiset kolme ajankohtaa ovat vaihtoehtoisia tenttipäiviä.


Vaihtoehtoiset tenttipäivät
(tentteihin tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä jakson opettajalle Moodlessa):

 • 1. tentti: 25.5.2020 klo 17.00-19.45 HUOM! Verkkotentti
 • 2. tentti: 17.8.2020 klo 17.00-19.45 HUOM! Verkkotentti. Kellonaika muuttunut.
 • 3. tentti: 21.9.2020 klo 17.00-19.45 verkkotentti

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

MOODLE

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.3.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lisäksi käytössä on opintojen tukena oleva Moodle sivusto, jossa voit käydä jo etukäteen vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä, tämän Moodlen osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153 Harjoitusmoodleen et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi. Moodlessa on myös ohjeet Ahot-tenttiin osallistumisesta.

HYVÄKSILUVUN ANOMINEN MOODLESSA
Moodlessa voit myös anoa hyväksilukua jaksosta, jos olet suorittanut toisessa korkeakoulussa alle 10 vuotta sitten vastaavan sisältöisen ja laajuisen jakson. Hyväksilukua voi anoa 2.3-9.3.2020.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
kotitaloustiede
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede