Kuva: Pixabay

Jaksolla tutustut tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn ja opit määrällisen tutkimuksen toteuttamisen.
HUOM! Koronaviruspandemian vuoksi jakso toteutetaan verkkokurssina.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 11.8.2020
16:30 - 19:45
To 13.8.2020
16:30 - 19:45
Ma 17.8.2020
16:30 - 19:45
To 20.8.2020
16:30 - 19:45
Ma 24.8.2020
16:30 - 19:45
Ke 26.8.2020
16:30 - 19:45
Ke 2.9.2020
16:30 - 19:45
Pe 4.9.2020
16:30 - 19:45
To 10.9.2020
16:30 - 19:45
Ke 30.9.2020
17:00 - 20:00
Ke 4.11.2020
17:00 - 20:00
Ke 2.12.2020
17:00 - 20:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (rajattu kiintiö 25 opiskelupaikkaa).

Päivitys 29.6.2020: Rajattu perustutkinto-opiskelijoiden kiintiö on tällä hetkellä täynnä. Rajatun (maksuttoman) kiintiön mentyä täyteen/ollessa täynnä on jäljellä vain maksullisia paikkoja. Nämä paikat ovat kaikille maksullisia, myös läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua ja päättyy 4.8.2020. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Opintojakso sopii Kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Opit myös kuvaamaan ja analysoimaan aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoimaan tuloksia.

Opintojaksolla perehdyt määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin, keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn.

  • Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017). Tilastollisten menetelmien perusteet, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
  • Vehkalahti, K. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
  • Komulainen, E. & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
  • Karma, K. & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, 65–114. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
  • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130.
  • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/

Asteikolla 0 - 5.

Verkkoluentoja ja ryhmäopetusta yht. 30 t, lisäopetusta ja ohjausta yht. 10 t verkossa sekä kirjallisuus. HUOM! Jakson opetus siirretty kokonaisuudessaan verkkoon koronaviruspandemian vuoksi.

Verkkoluennot ja harjoitukset lomittuvat opetuksessa. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa. Huomioithan, että kurssilla on olennaista oman itsenäisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä esim. kotikoneella, johon voi maksutta ladata SPSS-ohjelman. Lisätietoja verkkoluennoilla. Verkkoluennot toteutetaan Adobe Connect -luentoympäristössä. Osallistumiseen tarvitset internet-yhteyden, jonka nopeus on vähintään 226 kb/s sekä oheislaitteeksi kuulokkeet ja mikrofonin tai niiden yhdistelmän. Verkkoluennoille osallistutaan reaaliaikaisesti eikä niitä tallenneta. Verkkoluentojen aikataulut löydät ylhäältä Aikataulut-osion alta. Viimeiset kolme ajankohtaa ovat vaihtoehtoisia tenttipäiviä.


Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät
: (tentteihin tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä jakson Moodlessa):

  • 1. tentti: 30.9.2020 klo 17.00-20.00
  • 2. tentti: 4.11.2020 klo 17.00-20.00
  • 3. tentti: 2.12.2020 klo 17.00-20.00

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

MOODLE

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.8.2020. HUOM! Kirjauduthan Moodleen heti sen avauduttua. Näin ehdit saada ajoissa käyttöösi myös SPSS-ohjelman oikeudet, jotka tarvitset opetukseen osallistumiseen.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lisäksi käytössä on opintojen tukena oleva Moodle sivusto, jossa voit käydä jo etukäteen vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä, tämän Moodlen osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153 Harjoitusmoodleen et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi. Moodlessa on myös ohjeet Ahot-tenttiin osallistumisesta.

HYVÄKSILUVUN ANOMINEN MOODLESSA
Moodlessa voit myös anoa hyväksilukua jaksosta, jos olet suorittanut toisessa korkeakoulussa alle 10 vuotta sitten vastaavan sisältöisen ja laajuisen jakson. Hyväksilukua voi anoa 4.8-9.8.2020.

Lisätietoja jakson hyväksilukukäytännöistä muissa tapauksissa kuin toisessa korkeakoulussa suoritetun vastaavan jakson osalta löydät syksyn 2020 Ennakkotentin (AHOT) opinto-ohjelmasta.

Kurssi on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
kotitaloustiede
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede