Kuva: Pixabay

Jaksolla tutustut tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn ja opit määrällisen tutkimuksen toteuttamisen.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 18.3.2021
16:30 - 19:45
Ma 22.3.2021
16:30 - 19:45
To 25.3.2021
16:30 - 19:45
Ma 29.3.2021
16:30 - 19:45
Ke 7.4.2021
16:30 - 19:45
Ma 12.4.2021
16:30 - 19:45
Ma 19.4.2021
16:30 - 19:45
Ma 26.4.2021
16:30 - 19:45
To 29.4.2021
16:30 - 19:45
Ke 19.5.2021
17:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua ja päättyy 10.3.2021.

Erityispedagogiikan valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeuden, osallistuvat lkv 2020-2021 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnan kautta saatavan ilmoittautumislinkin kautta (ei WebOodissa). Mikäli et ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisen opintokokonaisuuden opinto-oikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden ja maksaa opintomaksu.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Kuvaus

Opintojakso sopii Kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op sekä Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Opintojaksolla perehdyt määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin, keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn.

HUOM! Päivitys 9.3.2021: opettajavaihdoksen vuoksi kurssin suoritustapa on muuttunut. Kurssille tulee myös myös kokonaan uusi Moodle, joka aukeaa 12.3.2021. Kurssille ennen 9.3.2021 ilmoittautuneille opiskelijoille on lähetetty erikseen sähköpostitse tietoa muutoksista.

Verkkokurssi: verkkoluennot ja ryhmäopetus yht. 30 t, lisäopetus ja ohjaus yht. 10 t, kirjallisuus kotitehtävät ja harjoitusraportti, joka koostuu suurimmaksi osaksi harjoituskerroilla annetuista kotitehtävistä. Opetuskerrat koostuvat luento-osuudesta (n. 2 opetustuntia) ja ryhmäopetuksena toteutettavista SPSS-harjoituksista (n. 2 opetustuntia) sisältäen pienen tauon luento-osuuden ja SPSS-harjoitusten välissä. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa.

Huomioithan, että kurssilla on olennaista oman itsenäisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä esim. kotikoneella, johon voi maksutta ladata SPSS-ohjelman (lisätietoja kurssilla). Verkkoluennot toteutetaan Zoom-videoviestintäpalvelun kautta. Osallistumiseen tarvitset oheislaitteeksi koneeseesi kuulokkeet ja mikrofonin tai niiden yhdistelmän.

Verkkoluennoille ja SPSS-harjoituksiin osallistutaan reaaliaikaisesti ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen katsottavissa Vimeo-palvelun kautta. Zoom- ja Vimeo-linkit löytyvät verkko-oppimisympäristö Moodlesta. Myös luentodiat lisätään Moodleen. Verkkoluentojen ja SPSS-harjoitusten aikataulut löydät ylhäältä Aikataulu otsikon alta.

Harjoitusraportin palautus: 5.5.2021 tai 31.5.2021.

MOODLE

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.3.2021. Kirjauduthan Moodleen heti sen avauduttua, näin ehdit saada ajoissa käyttöösi SPSS-ohjelman oikeudet ja latausohjeet, jotka tarvitset opetukseen osallistumiseen. Kurssia varten opiskelijoiden tulee ladata koneelle SPSS-ohjelma ennen ensimmäistä luento- ja harjoituskertaa. Moodlessa voit myös tutustua kurssin sisältöön etukäteen, esitellä itsesi ja tutustua muihin kurssilaisiin.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Lisäksi käytössä on opintojen tukena oleva Moodle sivusto, jossa voit käydä jo etukäteen vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä, tämän Moodlen osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153 Harjoitusmoodleen et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi. Moodlessa on myös ohjeet Ahot-tenttiin osallistumisesta.

HYVÄKSILUVUN ANOMINEN MOODLESSA
Moodlessa voit myös anoa hyväksilukua jaksosta, jos olet suorittanut toisessa korkeakoulussa alle 10 vuotta sitten vastaavan sisältöisen ja laajuisen jakson. Hyväksilukua voi anoa 1.3.-7.3.2021. (Päivitys 9.3.2021: kevään osalta hyväksiluvun anominen on päättynyt).

Lisätietoja jakson hyväksilukukäytännöistä muissa tapauksissa kuin toisessa korkeakoulussa suoritetun vastaavan jakson osalta löydät kevään 2021 Ennakkotentin (AHOT) opinto-ohjelmasta.

  • Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017). Tilastollisten menetelmien perusteet, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
  • Vehkalahti, K. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
  • Komulainen, E. & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
  • Karma, K. & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, 65–114. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
  • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130.
  • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/

Asteikolla 0 - 5.

Verkkokurssi: verkkoluennot ja ryhmäopetus yht. 30 t, lisäopetus ja ohjaus yht. 10 t, kirjallisuus kotitehtävät ja harjoitusraportti, joka koostuu suurimmaksi osaksi harjoituskerroilla annetuista kotitehtävistä. Opetuskerrat koostuvat luento-osuudesta (n. 2 opetustuntia) ja ryhmäopetuksena toteutettavista SPSS-harjoituksista (n. 2 opetustuntia) sisältäen pienen tauon luento-osuuden ja SPSS-harjoitusten välissä. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
kotitaloustiede
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede