Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 6.5.2021
17:00 - 19:00
Pe 7.5.2021
17:00 - 19:00
Ti 11.5.2021
17:00 - 19:00
Ti 18.5.2021
17:00 - 19:00
To 20.5.2021
17:00 - 19:00
Ti 25.5.2021
17:00 - 19:00
To 27.5.2021
17:00 - 19:00
Ti 1.6.2021
17:00 - 19:00
To 3.6.2021
17:00 - 19:00
Ma 7.6.2021
17:00 - 19:00
To 10.6.2021
17:00 - 19:00
Ti 15.6.2021
17:00 - 19:00
To 17.6.2021
17:00 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (kiintiö: 40 opiskelupaikkaa). Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua ja päättyy tällä kurssilla 29.4.2021.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Kurssin suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kurssilla perehdyt määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin, keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn.

  • Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017). Tilastollisten menetelmien perusteet, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
  • Vehkalahti, K. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
  • Komulainen, E. & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
  • Karma, K. & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, 65–114. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.

Oheiskirjallisuus:

  • Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Tutkijalaitos. 4. korjattu laitos tai uudempi, e-kirja 1. painos, luvut 8–9. Helsinki: International Methelp.
  • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics, 5. tai uudempi painos. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
  • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS, 3. painos, sivut 31–130. Dubai: Oriental press.
  • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/.
  • Kurssilla jaettavat artikkelit (yhteensä enintään 50 sivua).

Asteikolla 0 - 5.

Kohderyhmä

Kurssi sopii kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op sekä Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Toteutustapa

Verkkokurssi: verkkoluennot ja ryhmäopetus yht. 30 t, lisäopetus ja ohjaus yht. 10 t, kirjallisuus kotitehtävät ja harjoitusraportti, joka koostuu suurimmaksi osaksi harjoituskerroilla annetuista kotitehtävistä. Opetuskerrat koostuvat luento-osuudesta (n. 1h) ja ryhmäopetuksena toteutettavista SPSS-harjoituksista (n. 1h) sisältäen pienen tauon luento-osuuden ja SPSS-harjoitusten välissä. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa.

Huomioithan, että kurssilla on olennaista oman itsenäisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä esim. kotikoneella, johon voi maksutta ladata SPSS-ohjelman (lisätietoja kurssilla). Verkkoluennot toteutetaan Zoom-videoviestintäpalvelun kautta. Osallistumiseen tarvitset oheislaitteeksi koneeseesi kuulokkeet ja mikrofonin tai niiden yhdistelmän.

Verkkoluennoille ja SPSS-harjoituksiin osallistutaan reaaliaikaisesti ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen katsottavissa Vimeo-palvelun kautta. Zoom- ja Vimeo-linkit löytyvät verkko-oppimisympäristö Moodlesta. Myös luentodiat lisätään Moodleen. Verkkoluentojen ja SPSS-harjoitusten aikataulut löydät ylhäältä Aikataulu otsikon alta.

Harjoitusraportin palautus: 29.6.2021 tai 30.8.2021. HUOM! Päivitys (3.5.2021) Moodle-katkon vuoksi ensimmäinen palautuspäivä on siirretty vuorokautta aikaisemmaksi eli 29.6.2021.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 3.5.2021. Kirjauduthan Moodleen heti sen avauduttua, näin ehdit saada ajoissa käyttöösi SPSS-ohjelman oikeudet ja latausohjeet, jotka tarvitset opetukseen osallistumiseen. Kurssia varten opiskelijoiden tulee ladata koneelle SPSS-ohjelma ennen ensimmäistä luento- ja harjoituskertaa. Moodlessa voit myös tutustua kurssin sisältöön etukäteen, esitellä itsesi ja tutustua muihin kurssilaisiin.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Arviointi

Asteikolla 0 - 5.

Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkoluennot ja ryhmäopetus yht. 30 t, lisäopetus ja ohjaus yht. 10 t, kirjallisuus kotitehtävät ja harjoitusraportti, joka koostuu suurimmaksi osaksi harjoituskerroilla annetuista kotitehtävistä. Opetuskerrat koostuvat luento-osuudesta (n. 1h) ja ryhmäopetuksena toteutettavista SPSS-harjoituksista (n. 1h) sisältäen pienen tauon luento-osuuden ja SPSS-harjoitusten välissä. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa.

Kurssi on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
kotitaloustiede
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede