Kuvaaja: Ada Ullström

How does the brain learn?
How do lifestyles and hobbies affect learning?
How can I improve my own learning?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

The course is suitable for anyone interested in brain and learning.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
 • ymmärtää unen, liikkumisen ja ruokavalion merkityksen oppimiselle ja osaa soveltaa tätä tietoa
 • oivaltaa, mitkä fysiologiset tekijät vaikuttavat oppimiseen ja miten niitä voi säädellä
 • osaa etsiä ja hyödyntää tieteellistä tietoa oman oppimisensa tueksi

Opintojaksossa käsitellään

 • aivojen rakenteen ja toiminnan perusperiaatteita
 • aivojen muovautuvuutta ja sitä sääteleviä tekijöitä
 • unen ja oppimisen välistä yhteyttä, muistin konsolidaatiota ja toimintamekanismeja
 • urheilun ja liikunnallisen elämäntavan vaikutusta kognitioon ja oppimiseen
 • ruokavalion, taukojen, musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden vaikutusta aivoihin ja oppimiseen
 • oppimisen pelillisyyden vaikutusta aivoihin

Themes:

 • Physical activity ja learning
 • Sleep and learning
 • Neuroscience as a tool for studying learning
 • How the brain learns languages
 • Music and brain
 • Emotions and learning
 • Brain, nutrition and learning
 • Learning and memory techniques

Recommended course literature in Finnish:

 • Minna Huotilainen & Leeni Peltonen: Tunne aivosi.
 • Petri Paavilainen: Toimivat aivot.
 • Anders Hansen: Aivovoimaa.
 • Minna Huotilainen: Näin aivot oppivat.
 • Daniel Levitin: Musiikki ja aivot.
 • Minna Huotilainen & Leeni Peltonen: Uuden ajan muistikirja

Rekommenderad litteratur på svenska:

 • Anders Hansen: Hjärnstark.

Recommended course literature in English:

 • Talitha Best & Louise Dye: Brain Health and Cognitive Performance. (Section I).
 • Anders Hansen: Brain power.
 • Daniel Levitin: This is your brain on music.
 • Michael S. Gazzaniga: Handbook of Cognitive Neuroscience (small parts of the book) OR
 • Bryan Kolb & Ian Q. Whishaw: An introduction to brain and behavior (small parts of the book).

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

To complete the online course you must:
- listen the lecture recordings and make multiple choice assignments
- read scientific articles by the teacher
- do learning assingments and peer review and participate on online discussions; 4 themes: A, B, C and D

The course is multilingual. The course's multiple choice assignments and recordings are in English. You can do learning assignments and participate on online discussions either in Finnish, Swedish or English.

The online course can be completed on a faster or slower schedule.
Fast Schedule: weeks 19-24/2020, learning assigments return days in May and June
Slower Schedule: weeks 19-39/2020, learning assignments return days in June and/or August-September

Alternative Schedules for Learning Tasks and Online Discussions:

Fast Schedule:
Theme A: weeks 19-21/2020, dl. 25th of May
Theme B: weeks 19-22/2020, dl. 1st of June
Theme C: weeks 19-23/2020, dl. 8the of June
Theme D: weeks 19-24/2020, dl. 15th of June

In July Summer break/ independent work

Slower Schedule:
Task A: weeks 19-33/2020, dl. 25th of May or 17th of August
Task B: weeks 19-35/2020, dl. 1st of June or 31st of August
Task C: weeks 19-37/2020, dl. 8th of June or 14th of September
Task D: weeks 19-37/2020, dl. 15th of June or 28th of September

Moodle opens on the 4th of May 2020.
You get link and course key for the online learning environment Moodle by logging into the study program at the University of Helsinki username earliest on the next day you sign up. You will receive more information on the username after the registration.
We reserve the right to make changes to the study program.
-------

Verkkokurssin suoritukseen sisältyy:
-itsenäisesti kuunneltavat luentotallenteet ja monivalintatehtävät
-tieteellisiä artikkeleja opettajan osoittamista teemoista
-oppimistehtävät, verkkokeskustelut ja vertaisarvioinnit teemoista: A-D

Kurssi on monikielinen. Kurssin monivalintatehtävät ja tallenteet ovat englanniksi. Oppimistehtäviin ja verkkokeskusteluihin voi osallistua joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Verkkokurssin voi suorittaa nopeammassa tai hitaammassa aikataulussa.
Nopea aikataulu: vk 19-24, palautuspäivät touko-kesäkuussa
Hitaampi aikataulu: vk 19-39, voit hyödyntää sekä kesäkuun että elo-syyskuun palautuspäiviä

Oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen A-D vaihtoehtoiset aikataulut:

Nopea:
A: vk 19-21, dl. 25.5.2020
B: vk 19-22, dl. 1.6.2020
C: vk 19-23, dl. 8.6.2020
D: vk 19-24, dl. 15.6.2020

Heinäkuu itsenäistä työskentelyä/kesätauko

Hitaampi:
A: vk 19-33, dl. joko 25.5. tai 17.8.2020
B: vk 19-35, dl. joko 1.6. tai 31.8.2020
C: vk 19-37, dl. joko 8.6. tai 14.9.2020
D: vk 19-39, dl. joko 15.6. tai 28.9.2020

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.5.2020

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.