Kuva: Pixabay

Miten lapsuus ja lasten kasvatus ovat muuttuneet vuosien saatossa?
Miten teknologia ja media vaikuttavat lapsuuden rakentumiseen?

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 22.5.2019
16:30 - 19:45
La 25.5.2019
09:00 - 12:30
Ti 28.5.2019
16:30 - 19:45
Ma 3.6.2019
16:30 - 19:45
Ke 5.6.2019
16:30 - 19:45
Ma 17.6.2019
16:30 - 19:45
Ke 19.6.2019
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kasvatustieteiden koulutusohjelman valinnaisiin opintoihin.
Valinnaiset tieteenalaopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden profiloida ja suunnata omaa tieteenalaosaamistaan omien intressien ja tavoitteiden suunnassa. Valinnaisia tieteenalaopintoja suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemiensa teemojen mukaisesti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa lapsuuden muuttumisen kehityslinjoja ja kykenee analysoimaan lapsuuden ja lapsuuskäsitysten aika- ja kulttuurisidonnaisuutta,
 • osaa analysoida kasvatuskulttuurin muuttumisen vaikutuksia varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja muihin kasvatuksen ja opetuksen konteksteihin sekä opettajan työhön,
 • kykenee kriittisesti tarkastelemaan lapsuuden ja kasvatuksen kulttuurista monimuotoisuutta
 • hahmottaa uuden teknologian, median ja lapsuuden materialisoitumisen vaikutuksia lapsuuden rakentumisessa
 • ymmärtää lasten oman kulttuurin, erityisesti leikkikulttuurin, merkityksen osana lapsuuden rakentumista.
 • ymmärtää inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja perusperiaatteet

Opintojaksolla käsitellään:

 • lapsuuden historiaa ja erilaisia lapsuuskäsityksiä ja kasvatuskulttuurin muuttumista
 • uuden teknologian, mainonnan ja median vaikutuksia lapsuuden rakentumiseen
 • lasten omaa kulttuuria
 • edellä mainittujen ilmiöiden heijastumista institutionaaliseen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja muihin kasvatuksen ja opetuksen konteksteihin
 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista kasvatuksessa
 • kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteita

Osallistuminen luento- ja ryhmäopetukseen sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti

Kaikille pakollinen kirjallisuus (opettajan osoittamat luvut):

 • Kalliala, M.1999. Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus. (Opettajan osoittamat luvut)
 • Lahikainen, R., Punamäki, R.-L. & Tamminen, T. (toim.) (2008). Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: WSOY. (Opettajan osoittamat luvut)
 • Ramsey, P. (ed.) (2015). Teaching and learning in a diverse world. Teachers´ College Press. (Opettajan osoittamat luvut)
 • Opettajan osoittamat ajankohtaiset artikkelit

Opintojaksoon sisältyy eri opetusmuotoja: luentoja, ryhmäopetusta sekä opiskelijoiden omatoimista työskentelyä pienryhmissä opettajan osoittaman materiaalin pohjalta.

Opintojakson arvosana perustuu luentoihin sekä opintojakson kirjallisuuteen perustuvaan kirjalliseen tenttiin. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin ja tehdä niihin liittyvät tehtävät. Arviointiasteikko on 0–5.

Luennot 20 t, ryhmäopetus 8 t, ryhmätehtävät ja OTR (=omatoiminen ryhmätyöskentely) verkko-oppimisympäristössä ja tentti.

Luennot: 22.5., 25.5., 28.5., 3.6. ja 5.6.
Ryhmäopetus: 17.6. ja 19.6.

Opetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa. Poissaoloista on sovittava opettajan kanssa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 22.5.2019.

Linkki Moodleen näkyy tällä kurssisivulla. Kirjaudu Moodleen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
ke 3.7.19 klo 16-19
ke 28.8.19 klo 17-20
ke 23.10.19 klo 17-20

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.