Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (kiintiö: 40 paikkaa). Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua. Huom! Kursseille ilmoittautumisessa on katko 15.5. - 30.5.2021.

Kuvaus

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja opetusalan johtotehtävissä työskenteleville tai niihin tehtäviin tähtääville sekä kaikille pedagogisesta johtamisesta ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille.

Laadukas kasvatus- ja opetustyö edellyttää hyvää pedagogista johtajuutta ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Tällä kurssilla saat näkökulmia ja välineitä työyhteisöjen kehittämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata strategioiden ja visioiden merkityksen sekä omassa johtamisessaan että organisaation, kuten oppilaitoksen, ja toiminnan laadun kehittämiselle.

 • on saanut perustyövälineet henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden arvioimiseen ja kehittämiseen

 • tietää miten tunnistetaan muutostarpeet työyhteisön toiminnassa

 • tietää pääpiirteittäin miten työyhteisön sisäistä muutosta ohjataan ja motivoidaan sekä miten toimitaan luovassa yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot

 • organisaatioiden ja johtamisen teorioista

 • pedagogista johtamisesta oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa

 • organisaation kulttuurin ja ilmapiirin kehittämisestä

 • moninaisten työyhteisöjen ja moniammattillisen osaamisen haasteista

Opintojaksolla käsitellään:

 • Ammatillisia vuorovaikutustaitoja
 • Tärkeimpiä johtamisen suuntauksia historiasta nykypäivään
 • Pedagogista johtajuutta ja moniammatillista tiimityötä
 • Moniammatillista yhteistyötä kasvatuksen ja opetuksen organisaation näkökulmasta
 • Moniammatillista yhteistyötä oman organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä tähän liittyviä käytäntöjä ja säädöksiä
 • Työelämätaitoja, työhyvinvointia ja yhteisöllisyytta

Oman alan/kiinnostuksen mukaan valitse näistä vähintään kolme + valintasi mukaan muita tutkimusartikkeleja

Johtajuudesta:

 • Alava, J., Halttunen, L. & Risku, M. 2012. Muuttuva oppilaitosjohtaminen. Tilannekatsaus 2012. OPH. https://www.oph.fi/download/141265_Muuttuva_oppilaitosjohtaminen.PDF
 • Antinluoma, M. T., Ilomäki, L. H., Lahti-Nuuttila, P. J., & Toom, A-M. H. (2018). Schools as professional learning communities. Journal of Education and Learning, 7(5). https://doi.org/10.5539/jel.v7n5p76
 • Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1914. Tampere: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95050/978-951-44-9397-3.pdf?sequence=1
 • Lahtero, T. & Kuusilehto-Awale, T. (2015). Possibility to Engage in Pedagogical Leadership as Experienced by Finnish Newly Appointed Principals. American Journal of Educational Research, 3(3), 318-329. doi: 10.12691/education-3-3-11. http://pubs.sciepub.com/education/3/3/11/
 • Parrila, Sanna & Fonsén, Elina (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Sergiovanni, T.J. 1998. Leadership as pedagogy, capital development and school effectiveness. International Journal of Leadership in Education 1 (1), 37–46. http://dx.doi.org/10.1080/1360312980010104
 • Sergiovanni, T.J. 2005. The virtues of leadership. The Educational Forum 69, 112–123. http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ683737.pdf
 • Strehmel, P. Heikka,J., Hujala, E., Rodd, J. & Waniganayake, M. (toim.) 2019. Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. (Artikkeli teoksesta oman valinnan mukaan)

Moniammatillisuudesta:

Lisäksi opettajan osoittamia ajankohtaisia artikkeleita ja verkkomateriaalia.

 • Ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty–täydennettävä
 • Luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointikriteerit ovat opiskelijoiden saatavilla jakson Moodle-alustalla. Jakson arvosana perustuu luentopäiväkirjaan.

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja opetusalan johtotehtävissä työskenteleville tai niihin tehtäviin tähtääville sekä kaikille pedagogisesta johtamisesta ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille.

Laadukas kasvatus- ja opetustyö edellyttää hyvää pedagogista johtajuutta ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Tällä kurssilla saat näkökulmia ja välineitä työyhteisöjen kehittämiseen.

Aloitustapaaminen Zoomissa 8.6.2021 klo 16.

Verkkokeskustelut pienryhmissä vk 23-25.

Esseen viimeinen palautuspäivä on su 22.8.2020.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 7.6.2021. Verkkokeskusteluja ja ryhmäjakoa varten kirjaudu Moodleen heti 7.6.2020.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää:Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Luentotallenteet, verkkomateriaalit ja ryhmäkeskustelut Moodle-oppimisympäristössä sekä tieteellinen yksilöessee.

Opintojakso on kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja.