Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti kunkin jakson omassa opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

- Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, toukokuu 2018
Kurssi alkaa 3.5.18. Ilmoittautua voi ajalla 19.3.-20.5.18
- Tuen tarve 5 op, kesä 2018
Kurssisivut avautuvat 3.5.18, suoritusmahdollisuuksia kesä-, heinä- ja syyskuussa. Ilmoittautua voi ajalla 19.3.-26.8.18
- Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, kesä 2018
Kurssisivut avautuvat 3.5.18, suoritusmahdollisuuksia kesä-, elo- ja syyskuussa. Ilmoittautua voi ajalla 19.3.-16.9.18
- Oppimisen haasteet 5 op, kesä 2018
Kurssisivut avautuvat 3.5.18, suoritusmahdollisuuksia kesä-, elo- ja syyskuussa. Ilmoittautua voi ajalla 19.3.-16.9.18
- Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, kesä 2018
Kurssi alkaa 20.8.18. Ilmoittautua voi ajalla 21.5.-16.8.18.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op

Tuen tarve 5 op

Oppimisen haasteet 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.