Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen koko opintokokonaisuuteen (25 op) ajalla 27.7.-24.9.18.

Aloita kokonaisuuteen ilmoittautuminen yllä olevasta Ilmoittaudu -painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös jaksokohtaisesti, jolloin ilmoittautuminen tapahtuu kunkin jakson omassa opinto-ohjelmassa.

- Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, syyskuu 2018
Kurssi alkaa 10.9.18. Ilmoittautua voi ajalla 27.7.-24.10.18
- Tuen tarve 5 op, lkv 18-19
Kurssisivut avautuvat 16.9.18, suoritusmahdollisuuksia joka kuukausi. Ilmoittautua voi ajalla 4.8.18-29.3.19.
- Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, lkv 18-19
Kurssisivut avautuvat 3.10.18, suoritusmahdollisuuksia joka kuukausi. Ilmoittautua voi ajalla 19.8.18-14.4.19.
- Oppimisen haasteet 5 op, lkv 18-19
Kurssisivut avautuvat 10.10.18, suoritusmahdollisuuksia joka kuukausi. Ilmoittautua voi ajalla 26.8.18-24.3.19.
- Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, lkv 18-19
Kurssisivut avautuvat 28.9.18, useita suoritusmahdollisuuksia. Ilmoittautua voi ajalla 14.8.18-25.2.19.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op

Tuen tarve 5 op

Oppimisen haasteet 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.