Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen koko opintokokonaisuuteen (25 op) ajalla 26.7.-25.9.19.

Aloita kokonaisuuteen ilmoittautuminen yllä olevasta Ilmoittaudu -painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös jaksokohtaisesti, jolloin ilmoittautuminen tapahtuu kunkin jakson omassa opinto-ohjelmassa.

- Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, syyskuu 2019
Kurssi alkaa ma 9.9.19. Ilmoittautua voi ajalla 26.7.-25.9.19
- Tuen tarve 5 op, lkv 19-20
Kurssisivut avautuvat ke 16.9.19, suoritusmahdollisuuksia joka kuukausi. Ilmoittautua voi ajalla 4.8.19-5.4.20.
- Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, lkv 19-20
Kurssisivut avautuvat ke 2.10.19, suoritusmahdollisuuksia joka kuukausi. Ilmoittautua voi ajalla 18.8.19-12.4.20.
- Oppimisen haasteet 5 op, lkv 19-20
Kurssisivut avautuvat ke 9.10.19, suoritusmahdollisuuksia joka kuukausi. Ilmoittautua voi ajalla 25.8.19-29.3.20.
- Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, lkv 19-20
Kurssisivut avautuvat ti 15.10.19, useita suoritusmahdollisuuksia. Ilmoittautua voi ajalla 31.8.19-24.2.20.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op

Tuen tarve 5 op

Oppimisen haasteet 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.