Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons), https://pixabay.com/en/sparkler-holding-hands-firework-677774/

Näkökulmia erilaiseen oppimiseen

Peruskurssilla tutustut erityispedagogiikkaan tieteenalana ja käytännön toimintana. Opit tuntemaan Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta sekä tutustut lukemisvaikeuksiin ja tarkkaavaisuuden ongelmiin. Verkkokurssille voi ilmoittautua 27.1.2019 saakka.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön puitteissa.

Kurssi alkaa 16.1.19. Ilmoittautua voi ajalla 2.12.18-27.1.19.

Avoimen opiskelijat:

Erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeuden, osallistuvat lkv 2018-2019 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin.

  Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnan kautta saatavan ilmoittautumislinkin kautta. Lukuvuonna 18-19 sivuaineopinto-oikeuden saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä ja pääaineopiskelijat saavat linkin lukuvuoden alussa orientoitumisviikolla. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

  Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
 • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
 • hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
 • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
 • on tutustunut lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
 • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Opintojakso sisältää

 • erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
 • Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
 • opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
 • koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009, tai uudempi). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s tai 231 s.

Koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Asteikolla 0 - 5

Suoritustapa: Verkkoluennot 20 t + lakitehtävä + opintokäynnit 4 kpl ja niistä raportointi + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ma 16.1.19.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Avoimen opiskelijat: Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kurssille tiedekunnan kautta saamasi ilmoittautumislinkin kautta (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Verkkoluennot

Verkkoluennot löytyvät tallenteina kurssin Moodle-ympäristöstä. Luentotallenteet voi kuunnella itsenäisesti omalta tietokoneelta itselle sopivana aikana. Kaikki luennot ovat kuunneltavissa Moodlen avautumisesta alkaen viimeiseen uusintatenttipäivään asti. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

Lakikirjatehtävä palautetaan Moodleen ke 6.2.19.

Luettelo opintokäyntikohteista (neljä käyntiä) palautetaan Moodleen ke 20.3.19.

Opintokäyntejä tehdään paikkoihin, joissa erityispedagogiikkaa toteutetaan käytännössä. Opiskelija voi itse valita opintokäyntikohteensa (selkeät ohjeet kohteiden valinnasta opettajalta Moodlessa). Huomioithan, että useimmissa opintokäyntikohteissa vierailut onnistuvat vain virka-aikaan.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 27.2.19 klo 17-18.45
ma 25.3.19 klo 17-18.45
ke 10.4.19 klo 17-18.45

Jokaisena verkkotenttipäivänä Moodlessa aukeaa peräkkäin kaksi tenttiä (monivalintatentti tenttikirjasta sekä luentotentti). Opiskelija voi osallistua molempiin tentteihin samana päivänä tai jakaa tentit eri tenttikerroille.

Opintomaksuun sisältyy ohjelmassa mainitut kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Halutessasi voit valita tenttisuoritukseksesi lähitenttinä suoritettavan essee-tentin verkossa suoritettavan tentin (monivalintatentti ja luentotentti) sijaan:

Ke 27.2.19 klo 17-19 järjestetään lähitenttitilaisuus Helsingissä. Halutessasi voit valita tämän tenttimahdollisuuden monivalintatentin ja verkossa suoritettavan luentotentin sijaan. Lähitentissä tentitään kerralla sekä tenttikirja että luennot. Ilmoittaudu lähitenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Omat sivut -palvelussa. Tenttiohjeet Tenttipaikat

Mikäli lähitenttisuorituksesi hylättäisiin, sinun on mahdollista uusia tenttisuorituksesi osallistumalla monivalintatenttiin ja luentotenttiin verkkotentteinä Moodlessa yllä mainittuina ajankohtina (verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua).